Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Typy liderów

Typy liderów

08:58 16-03-2017

Kategoria: Wicedyrektorzy , Rozwój osobisty , Perspektywy zawodowe , Zarządzanie Oświatą

Zarządzanie grupą pracowników to zadanie szalenie złożone i odpowiedzialne. U jego podstaw leży obiektywna i wnikliwa analiza o podłożu psychologiczno – osobowościowym samego lidera.

 „Wielcy liderzy nie wykorzystują ludzi po to, aby sami mogli wygrywać. Przewodzą ludziom,   aby odnosić wspólne zwycięstwa."
John C. Maxwell

Pojęcie lidera wywodzi się z języka angielskiego i najkrócej rzecz ujmując oznacza przywódcę. W potocznym znaczeniu funkcjonuje we współczesnej polszczyźnie głównie w odniesieniu do marketingu i zarządzania. Z ciągu ostatnich lat termin ten upowszechnił się w przestrzeni medialnej i występuje w wielu obszarach naszego życia. Pojęcie liderowania na trwałe weszło do języka potocznego i jest używane przez większość grup społecznych.

Zarządzanie grupą pracowników to zadanie szalenie złożone i odpowiedzialne. U jego podstaw leży obiektywna i wnikliwa analiza o podłożu psychologiczno – osobowościowym samego lidera.

Każda osoba, kierująca zespołem ludzkim powinna przede wszystkim określić swoje priorytety i znaleźć odpowiednie narzędzia do ich realizacji. Proces ten wymaga sięgnięcia do własnego ego, które wyznacza określone metody działania. Indywidualny zespół cech każdego lidera stanowi podstawę skutecznej strategii w zarządzaniu zespołem pracowników.

Cechy charakteru, mentalność i usposobienie są kluczową kwestią, a ich właściwa ocena warunkuje powodzenie przy realizacji założonego celu. W tej sytuacji obiektywne spojrzenie na mocne i słabe strony warunkuje dalsze działania  przywódcy i zapewnia mu powodzenie we wdrażaniu planowanych zadań.

Teoria psychologii społecznej jasno wskazuje właściwą drogę postępowania. Człowiek, który rzetelnie opisuje własne zalety otrzymuje mocną i trwałą podstawę do budowania indywidualnej strategii. Próba „dopasowania się” do określonego typu zarządzania – bez odpowiednich predyspozycji – zazwyczaj prowadzi do porażki i jest jedną z przyczyn braku sukcesu.

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest właściwa diagnoza możliwości danej grupy pracowniczej. Należy wnikliwie obserwować zachowania podwładnych, poznać ich punkt widzenia i oczekiwania, wynikające z indywidualnych potrzeb. Błędne założenia i brak rzetelnej wiedzy w tym zakresie uniemożliwia wprowadzenie niemal każdej, nawet najlepiej przygotowanej strategii. Wymaga to od lidera ogromnego zaangażowania i umiejętności interpersonalnych, które pozwalają obiektywnie opisać mocne i słabe strony swoich pracowników. Właściwie przeprowadzona „diagnoza wstępna” warunkuje pozytywne relacje wewnątrz grupy i umożliwia jej odniesienie sukcesu. 

Kluczową kwestią w procesie zarządzania jest obiektywne spojrzenie na możliwości danej grupy i dostępność narzędzi, wspomagających wdrażanie kolejnych etapów planu pracy.

Ramy organizacji wewnątrzgrupowej  mogą wspierać proces realizacji strategii, o ile zostaną  umiejscowione w przemyślany sposób. Właściwe przyporządkowanie zadań stanowi klucz do wydajnej i efektywnej pracy. Pogodzenie sprzecznych nieraz interesów to podstawowe zadanie lidera. Delegowanie zadań określa przeniesienie ciężaru realizacji strategii z jednostki na grupę. Wzmacnia tym samym poczucie współodpowiedzialności za spodziewany sukces lub jego brak. Konsoliduje i  tworzy trwałe więzy współpracy. Wyzwala pozytywne nastawienie i przekonanie o możliwości realizacji wspólnego planu.       

Każda przemyślana strategia wymaga odpowiednich narzędzi. Zadaniem lidera jest właściwe wyposażenie swoich pracowników w niezbędne środki do efektywnej pracy. Ich brak uniemożliwia realizację nawet najlepiej przemyślanej strategii. Odpowiednia przygotowana baza warunkuje wprowadzanie i realizację kolejnych elementów planu rozwoju. Nawet najlepiej sformułowane koncepcje nie są w stanie zaistnieć bez koniecznych elementów jakimi są właściwie przygotowane narzędzia do ich realizacji.

Do kluczowych zadań przywódcy należy monitorowanie kolejnych etapów wprowadzania nowych rozwiązań. Pracownicy oczekują informacji zwrotnej w postaci rzetelnej oceny dotychczasowych postępów ich działań. Brak właściwej komunikacji zaburza a wręcz uniemożliwia prawidłowy cykl rozwoju firmy. Obustronne konsultacje mogą się  przyczynić do wprowadzenia niezbędnych elementów korekty danej strategii. We wstępnej fazie planowania i wdrażania nawet niewielkie zmiany mogą przyśpieszyć a nawet ulepszyć pierwotną koncepcję.

Dorota Zielińska

Ekspert edurady

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x