Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w praktyce

Udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w praktyce

09:56 11-06-2019

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: System pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Całość zadań i sprawny przebieg udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej koordynują pedagog i psycholog szkolny, a dyrektor ustala formy, sposoby i okres udzielania pomocy.

  Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej wymaga od każdej szkoły opracowania jasnych i przejrzystych procedur, bo od tego i od zaangażowania wszystkich, którzy mają obowiązek pracy z dzieckiem zależy, czy ta pomoc przyniesie oczekiwane efekty.

Choć nie wynika to bezpośrednio z zapisów zawartych w rozporządzeniach, to wydaje się, że największa odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu udzielania pomocy spoczywa na wychowawcach i specjalistach.  Rolą pedagoga i psychologa  szkolnego oraz  wychowawcy powinno być czuwanie, aby wskazane w opiniach i orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego zalecenia dotyczące pracy i postępowania z dzieckiem były przez nauczycieli respektowane. Jeżeli zalecenia te są sformułowane zbyt ogólnikowo, to pedagog na podstawie otrzymanej diagnozy powinien je sprecyzować i przedstawić uczącym. Dużą pomocą dla wychowawców i nauczycieli są opracowywane w szkole, w której pracuję, wytyczne do pracy z dziećmi. Wiadomo, że przy tak dużej ilości pracy, zwłaszcza po ostatniej reformie edukacji, nauczyciel uczący w kilku klasach nie jest w stanie wnikliwie przeanalizować każdej opinii i orzeczenia (w mojej szkole blisko 1/3 uczniów takowe posiada). Specjaliści – psycholog i pedagog przygotowują skrót najważniejszych informacji o uczniu, szczegółowo wypisują wszystkie zalecenia. Nauczyciele uczący w danym oddziale na pierwszym spotkaniu, które odbywa się w pierwszych dniach po rozpoczęciu roku szkolnego, zostają z nimi zapoznani i mają obowiązek wdrożyć je do realizacji. Wychowawca klasy organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną konkretnemu uczniowi. Ściśle współpracuje z nauczycielami, którzy rozpoznają trudności i zdolności uczniów i w pierwszej kolejności udzielają pomocy uczniowi w trakcie bieżącej pracy. Informuje podczas spotkania zespołu klasowego rodziców danego ucznia o przydzielonych mu formach pomocy. Dokonuje też diagnozy uczniów mających trudności edukacyjne oraz uczniów zdolnych. Wychowawca systematycznie monitoruje udzielaną uczniowi pomoc psychologiczno – pedagogiczną i dwa razy do roku opracowuje wnioski do dalszej pracy na podstawie zebranych ocen efektywności przygotowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem. Natomiast całość zadań i sprawny przebieg udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej koordynują pedagog i psycholog szkolny, a dyrektor ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą udzielane. Jak już wcześniej wspomniałam, tylko jasne procedury i ścisła współpraca wszystkich wymienionych podmiotów mogą przynieść wymierne efekty.

Agneszka Łąka - uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli 

Redaktor portalu edurada.pl

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x