Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Umowa z rodzicem czy rodzicami?

Umowa z rodzicem czy rodzicami?

08:00 01-07-2020

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawa rodziców , Prawo oświatowe

Jaką umowę przedstawić rodzicom, kiedy prowadzimy szkołę niepubliczną? Kiedy wystarczy podpis dwojga rodziców, a kiedy wystarczy jeden.

Czy umowa o kształcenie w placówce niepublicznej może zostać podpisana przez jednego z rodziców dziecka? (na przykładzie szkoły podstawowej) 

            Częstym problemem w funkcjonowaniu placówek niepublicznych jest to, czy umowa o kształcenie powinna być podpisywana przez oboje, czy jedno z rodziców dziecka. Dodatkową komplikacją może być toczące się postępowanie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej w stosunku do jednego z rodziców.

            Zgodnie z treścią art. 97 § 2 KRO o istotnych sprawach dziecka rodzice decydują wspólnie. Przepis ten nie odnosi się więc do wszelkich spraw związanych z wychowaniem dziecka. Ustawodawca nie precyzuje wprost pojęcia „istotne sprawy”. Zgodnie z ugruntowanym w tym zakresie orzecznictwem i doktryna można jednak wskazać, że do takowych spraw zalicza się między innymi: wybór szkoły i drogi zawodowej dziecka, wyjazd za granicę, podjęcie i sposób leczenia dziecka, czy zabezpieczenie zapłaty alimentów.

            Ograniczenie władzy rodzicielskiej natomiast zgodnie z art. 107 § 2 KRO następuje do określonych uprawnień i obowiązków w stosunku do dziecka. Orzeczenie sądu musi w sposób konkretny wskazywać do jakich praw i obowiązków władza rodzicielska została ograniczona w wyniku przeprowadzonego postępowania.  Sąd może także w orzeczeniu wskazać sprawy, w których zakresie potrzebna jest zgoda drugiego z rodziców. Ponadto w granicach, w których władza rodzicielska nie została ograniczona przysługuje ona obojgu rodzicom w takim samym stopniu. 

            Podpisanie umowy o uczęszczaniu dziecka do szkoły podstawowej co do zasady nie należy do istotnych spraw związanych z wychowaniem dziecka. Wybór szkoły podstawowej nie wiąże się bowiem bezpośrednio z wyborem przyszłej drogi zawodowej dla dziecka, ale polega na wypełnieniu przez rodziców obowiązków wynikających z art. 14 b ustawy o systemie oświaty. Program realizowany w szkołach podstawowych ma charakter nauczania ogólnego. Z drugiej jednak strony należy brać pod uwagę, że wybór szkoły niepublicznej często wiąże się z koniecznością uiszczania czesnego, co może mieć bezpośredni wpływ na sytuację materialną rodziny dziecka i wymagać podjęcia przez rodziców decyzji w porozumieniu.

            Dodatkowo wskazać należy, że strona umowy o kształcenie najczęściej określona zostaje w praktyce jako Rodzice/Opiekunowie, co wskazuje na zamiar zawarcia owej umowy z obojgiem rodziców dziecka. Ogólnie rzecz ujmując celem zabezpieczenia sytuacji placówki przed ewentualnymi roszczeniami jednego z rodziców umowa winna być podpisywana przez oboje opiekunów wraz ze wskazaniem oświadczenia, że działają oni zgodnie i w porozumieniu !

W niektórych sytuacjach nawet ograniczenie władzy rodzicielskiej nie powoduje niemożność podpisania umowy przez jednego z rodziców. Może ona bowiem przysługiwać w pełni w zakresie podejmowania decyzji odnośnie podpisania umowy o kształcenie.

            Podsumowując, warto indywidualnie rozpatrywać każdą sprawę i pamiętać, iż nawet w sytuacji kiedy toczy się postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej to do momentu uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez sąd władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w pełni.

Jolanta Fiedeń-Zabłotny

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x