Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ URLOP ZDROWOTNY NA NOWYCH ZASADACH

URLOP ZDROWOTNY NA NOWYCH ZASADACH

09:23 13-06-2018

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Prawo oświatowe , Zarządzanie Oświatą

Dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia lub na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

W art. 73 KN wprowadzono zmiany w zasadach udzielania urlopu dla poratowania zdrowia.

Dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową –  w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

Urlop udzielany jest nauczycielowi:

  • zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
  • po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole,
  • w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Wymóg formalny do udzielenia urlopu musi być spełniony na dzień poprzedzający rozpoczęcie urlopu.

Działania, które należy podjąć w sprawie udzielenia urlopu:

  • nauczyciel składa do dyrektora pisemny wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia,
  • dyrektor wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzane przez uprawnionego lekarza,
  • uprawniony lekarz orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia - wydaje orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, określa czas potrzebny na przeprowadzenie zalecanego leczenia.

Nastąpiła zmiana podmiotu orzekającego o potrzebie udzielenia urlopu - jest to lekarz medycyny pracy, zaś skierowanie na rehabilitację lub leczenie uzdrowiskowe wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Zakaz aktywności zarobkowej

W okresie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi nie wolno nawiązywać stosunku pracy ani podejmować innej działalności zarobkowej.

W razie stwierdzenia nieprzestrzegania przez nauczyciela zakazu aktywności zarobkowej dyrektor ma obowiązek odwołać nauczyciela z urlopu i wyznaczyć termin jego stawiennictwa w pracy (art. 73 ust. 7 KN).

W trakcie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może podejmować „innej działalności zarobkowej”, czyli działalności mającej na celu osiągnięcie zysku, co  oznacza, że w trakcie urlopu zdrowotnego dopuszczalna jest wszelka aktywność o charakterze niezarobkowym m.in. uczęszczanie na studia podyplomowe czy też inna forma doskonalenia zawodowego.

Urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje przepis, zgodnie z którym niewykorzystanie należnego urlopu wypoczynkowego z uwagi na korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia daje prawo do urlopu uzupełniającego.

Urlopu wypoczynkowego ma na celu umożliwienie pracownikowi odpoczynku oraz zapewnienie mu okresu wytchnienia i wolnego czasu, a urlop dla poratowania zdrowia jest udzielany w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia - czyli cele urlopu wypoczynkowego oraz urlopu dla poratowania zdrowia są zupełnie różne.

Z uwagi na tę odmienność pracownikowi, który skorzystał z przyznanego mu zgodnie
z prawem urlopu dla poratowania zdrowia w okresie corocznego urlopu wypoczynkowego, nie można – po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia – odmówić prawa do skorzystania z corocznego urlopu wypoczynkowego w późniejszym terminie.

Zatem:

  • korzystanie w szkole feryjnej z urlopu dla poratowania zdrowia w trakcie urlopu wypoczynkowego daje prawo do urlopu uzupełniającego, jeżeli nauczyciel nie wykorzystał co najmniej 8 tygodni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym;
  • jeżeli nauczyciel placówki nieferyjnej rozpoczął urlop wypoczynkowy i w trakcie tego urlopu przeszedł na urlop dla poratowania, wówczas niewykorzystana część urlopu wypoczynkowego ulega przesunięciu na późniejszy termin;
  • jeżeli nauczyciel placówki nieferyjnej nie rozpoczął zaplanowanego urlopu wypoczynkowego w wyniku korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, wówczas urlop wypoczynkowy powinien być udzielony w późniejszym terminie.

Oznacza to, że nauczyciel, który nie wykorzysta ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego
w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia będzie mógł skorzystać z urlopu uzupełniającego
w pełnym wymiarze 8 tygodni (56 dni).

Beata Jeziorska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x