Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Współpraca dyrektora przedszkola z Radą Rodziców

Współpraca dyrektora przedszkola z Radą Rodziców

09:10 12-09-2017

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Zarządzanie Oświatą , System oświaty

Jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym jest ścisła współpraca rodziny z przedszkolem.

Od jakości współdziałania zespołu złożonego z rodziców, dyrektora i nauczycieli zależy więc jak ten rozwój będzie przebiegał. Ogniwami spajającymi te środowiska w każdej placówce są dyrektor przedszkola oraz rada rodziców.

Niezbędnym warunkiem partnerskiego procesu nauczania jest właściwa postawa wszystkich zaangażowanych stron. Podstawowe aspekty dobrej współpracy to: zaufanie, życzliwość, otwartość poszanowanie drugiego człowieka.

Warto podkreślić, że dobre porozumienie dyrektora przedszkola z domem rodzinnym jest koniecznością podyktowaną troską o dziecko i jego zrównoważony rozwój. Wobec powyższego  kluczowymi wartościami, jakimi powinien kierować się dobry dyrektor placówki przedszkolnej są: troska o zapewnienie bezpieczeństwa, otwartość na potrzeby rodziców i dzieci, umiejętność wsłuchiwania się w oczekiwania rodziców i stwarzanie warunków do współdecydowania rodziny o przebiegu procesów dydaktyczno-wychowawczych. Działania oparte na tych zasadach gwarantują rodzicom poczucie bycia współodpowiedzialnymi za swoje dzieci także w czasie, gdy przebywają w przedszkolu.

 Rada rodziców wraz z dyrektorem winni skupić się z pełnym pietyzmem na rozwijaniu u dzieci: samodzielności, tolerancji, otwartości, kreatywności i umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Ugruntowanie wymienionych zachowań daje dzieciom solidne podstawy, które pozwolą im sprostać wymaganiom w szkole i później w dorosłym życiu. W tworzeniu tych sprzyjających warunków są w stanie pomóc dyrektorowi  żywo zaangażowani w proces edukacyjny  rodzice, dla których ich dziecko jest najwyższym dobrem.

Dobrze skanalizowana aktywność rodziców, innowacyjne metody pracy z dziećmi, wiedza i wieloletnie doświadczenie w zawodzie dają szerokie możliwości na płaszczyznach: wychowawczej, edukacyjnej i kulturalnej. W praktyce bowiem nie dzielimy się na grupy my-oni, lecz staramy się uświadomić sobie wzajemnie, że przedszkole i rodzina to zintegrowane ogniwo, gdzie nie ma ważnych i ważniejszych, a nadrzędnymi i priorytetowymi są szczęście i uśmiech dziecka.

Należy podkreślić, że owocna współpraca możliwa jest dzięki przestrzeganiu następujących zasad:

- partnerstwo - równorzędne prawa i obowiązki,

- jednolitość oddziaływań – konieczność realizowania zgodnych ze sobą celów wychowania,

- pozytywna motywacja – dobrowolny i chętny udział obu stron we współdziałaniu,

a w efekcie aktywne i usystematyzowane działania.

Nowoczesny dyrektor i zarazem menadżer przedszkola powinien zadbać także o właściwą edukację nauczycieli. Niedostateczne przygotowanie kadry pedagogicznej jest często powodem nieproduktywnej współpracy z rodzicami, a co za tym idzie brakiem osiągnięcia oczekiwanych efektów podjętych działań. Należy więc zadbać o dobry trening pedagogów, który ukształtuje postawę otwartości do rodzica, zachowanie właściwego dystansu i wzajemnego zrozumienia.

 Właściwa forma porozumienia, kreatywność nauczycieli pozwolą dojść do wspólnego konsensu na płaszczyźnie rodzic – nauczyciel  i zaowocują dobrze przygotowanym i odpornym emocjonalnie przyszłym pokoleniem.

Otwarty gabinet dyrektora jest właściwym kierunkiem do osiągania sukcesów przedszkola, a  Rada Rodziców jest jego ważnym organem, który wraz z dyrektorem powinien czuć się współgospodarzem miejsca wzrostu i prawidłowego rozwoju swojego dziecka.

Barbara Siwik

Ekspert edurady

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x