Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Współpraca dyrektora z rodzicami – część 3

Współpraca dyrektora z rodzicami – część 3

08:39 17-01-2018

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele , Rodzice

Kategoria: Prawa i obowiązki w szkole , Wicedyrektorzy , Zarządzanie Oświatą

Szkoła i rodzina to naturalne środowisko każdego dziecka. Oba w szczególny sposób kształtują młodego człowieka. Prawidłowe oddziaływane tych środowisk jest uwarunkowane wzajemną współpracą.

Pierwszą część artykułu znajdą Państwo tutaj, zaś drugą tutaj.

Nie należy również zapominać, że współpracując z rodzicami naszych uczniów mamy do czynienia z różnego rodzaju postawami i z każdą z nich powinniśmy się liczyć. Do takich postaw rodziców wobec szkoły zaliczamy:

• Rodzice obserwatorzy – to jedna z najbardziej popularnych postaw rodzica w szkole. Rodzic przyprowadzając dziecko do szkoły gotowy jest zrobić w szkole bardzo wiele, aby jego dziecko czuło się bezpieczne i prawidłowo się rozwijało. Niestety, taka 0postawa rodzica w małym stopniu jest od razu wykorzystywana przez nauczyciela, a w niektórych przypadkach nawet przez niego tłumiona, do czego nie należy dopuszczać.

• Rodzice walczący – to tacy rodzice, którzy są bardzo uciążliwi dla wszystkich pracowników szkoły i postrzegani przez nich jako rodzice agresywni i roszczeniowi. Ich postawa wynika z tego, że nie chcą być bierni, lecz nie umożliwia się im aktywnego udziału w życiu szkoły.

• Rodzice zasoby – ten typ rodzica jest najbardziej pożądany i mile widziany w szkole. Najczęściej w nic nie ingeruje, ale jest pomocny w każdej sytuacji: finansuje szkołę, wykonuje różne prace i zadania na jej rzecz. Dla takiego rodzica postaw ta jest najbardziej wygodna, ponieważ nie bierze on odpowiedzialności za szkołę i edukację swojego dziecka.

• Rodzice jako uczniowie – to rodzice, którzy na pierwszy rzut oka są w szkole, ale ich postaw jest bierna. Ogranicza się jedynie do uczestnictwa w zebraniach, szkoleniach i kursach organizowanych dla rodziców w szkole w ramach np. tzw. „Akademii dla rodziców”, kontaktują się z nauczycielami i specjalistami pracującymi w szkole zasięgając ich rady, oczekując jednocześnie wskazówek.

• Rodzice reprezentanci rodziców – to Ci, którzy działają w Radzie Rodziców, a tym samym są „łącznikami” między dyrektorem, a wszystkimi rodzicami, wyrażając ich zdanie i opinie na określone tematy. Jest to jeden z lepszych sposobów na komunikowanie się z rodzicami i kierowanie ich aktywnością. W takim przypadku mamy możliwość zachowania w szkole pozorów demokracji.

• Rodzice jako model komunikacji – to najbardziej pożądana forma relacji w szkole. Jej założeniem jest komunikacja każdego z każdym celem formułowania, uzgadniania, osiągania wyznaczonych celów oraz rozwiązywania problemów. Oznacza to gotowość ze strony wszystkich do wzajemnego wspierania się, wymieniania myśli i doświadczeń przez co szkoła staje się miejscem spotkań oraz miłej i przyjaznej wszystkim atmosfery w czasie której uczymy się słuchać nawzajem i tworzymy wspólnotę, której istotne są zarówno cele indywidualne, jak i wspólne.

 

Z przykrością jednak należy zauważyć, że w chwili obecnej udział rodziców w pracach na rzecz szkoły jest w wielu przypadkach niewystarczający. Rodzice taki stan rzeczy bardzo często tłumaczą tym, że jest to związane z brakiem czasu z ich strony wynikającym z ich obowiązków zawodowych.

Dlatego też, pozyskiwanie przez dyrektora rodziców do współpracy powinno być celem nadrzędnym i powinno odnosić pozytywne skutki. Rodzicom należy wskazywać kierunki działania, zachęcać, pokazywać korzyści płynące ze współpracy, a przede wszystkim w każdy możliwy sposób włączać ich aktywnie w proces życia szkoły. Można to uczynić licząc się ze zdaniem i opinią rodziców, wyciągać wnioski z ankiet za pośrednictwem których rodzice mają anonimową możliwość wyrażenia swojej opinii na temat funkcjonowania szkoły i strać się wprowadzać je w życie, aby podnieść standardy funkcjonowania szkoły, a tym samym pokazać rodzicom, że ich opinie są dla dyrektora i nauczycieli bardzo cenne i znajdują zastosowanie w życiu codziennym.

Za wykładnię należy przyjąć, że czas poświęcony szkole przez rodziców i ich praca na rzecz szkoły jest cenna i zauważalna. Każda praca szczególnie społeczna jest doceniania przez wszystkich pracowników szkoły zaczynając od dyrektora, poprzez nauczycieli, aż do personelu administracyjnego i pomocniczego.

W dobrym tonie przyjęte jest przekazywanie rodzicom podziękowań za ich trud i wkład pracy przy okazji różnego rodzaju uroczystości szkolnych, a przede wszystkim w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego. Wtedy to dyrektor ma możliwość podziękowania wszystkim zaangażowanym w prace na rzecz szkoły, co w przyszłości może skutkować jeszcze lepszymi efektami współpracy i zaangażowaniem ze strony innych rodziców. Każdy z nas powiem lubi czuć się potrzebnym i docenianym przez innych.

Agnieszka Patłaszyńska - uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Eko-Tur

 

Ekspert edurady

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x