Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Zadania dyrektora szkoły w zakresie bezpieczeństwa – cz. II

Zadania dyrektora szkoły w zakresie bezpieczeństwa – cz. II

14:05 25-11-2019

Dla kogo: Dyrektorzy , Organy prowadzące

Kategoria: Bezpieczeństwo w szkole , Zarządzanie Oświatą

Zadania dyrektora w zakresie bezpieczeństwa nałożone na szkołę lub placówkę oświatową zawierają się w wielu aktach prawa oświatowego, w tym zarówno rangi ustawy, jak i w rozporządzeniach. Tematyka bezpieczeństwa podkreślana jest również w programach rządowych lub w formie priorytetów, które dyrektor winien dokładnie znać.

Zadania dyrektora w zakresie bezpieczeństwa nałożone na szkołę lub placówkę oświatową zawierają się w wielu aktach prawa oświatowego, w tym zarówno rangi ustawy, jak i w rozporządzeniach. Tematyka bezpieczeństwa podkreślana jest również w programach rządowych lub w formie priorytetów, które dyrektor winien dokładnie znać.

Przede wszystkim Ustawa o systemie Oświaty (a od 2019 roku Prawo Oświatowe) mówi o tym, że nadzorowi pedagogicznemu podlega w szczególności zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków.[1] To Dyrektor szkoły jest „szefem” zakładu pracy jakim jest szkoła i wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom oraz pracownikom szkoły w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę.[2] Dyrektor stanowi nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno pracowników jak i uczniów.

Karta Nauczyciela, najważniejszy dokument prawny nauczycieli mówi, że zarówno dyrektor jak i nauczyciel jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.[3] Uchybienie obowiązkom grozi odpowiedzialnością dyscyplinarną. To ujęcie sprawy bezpieczeństwa pokazuje, jak wielką wagę przywiązuje do tego administracja rządowa. To przecież wywiązywanie się z gwarancji dbania o podstawowe prawo człowieka w państwie demokratycznym - prawo do nauki.

 Na wzrost bezpieczeństwa w placówce oświatowej mają wpływ: świadomość pracowników  szkoły, możliwości wystąpienia zagrożenia oraz umiejętność ich rozpoznawania. To również działania prewencyjne polegające na minimalizowaniu ryzyka wystąpienia zagrożenia, znajomość rodzajów alarmów, ćwiczenia umiejętności posługiwania się technicznymi środkami alarmowania i powiadamiania oraz znajomości miejsca ich rozmieszczenia w placówce, dysponowania numerami telefonów do kierownictwa placówki[4]. Rzetelne wypełnianie obowiązków zawartych w Karcie Nauczyciela przez dyrektora jak i pozostałych pracowników szkoły sprawia, że bezpieczeństwo w szkole wzrasta.

Kodeks Pracy to również akt prawny, który przedstawia zadania dyrektora szkoły lub placówki oświatowej. Ustawa z 26 czerwca 1997 r Kodeks Pracy , w szczególności art. 27 KP jednoznacznie mówi, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy.  To on jest zobowiązany chronić zdrowie i życie swoich pracowników[5]. Zatem dyrektor szkoły jako pracodawca musi znać przepisy z zakresu ochrony i higieny pracy. Jest obowiązany przekazywać informacje o zagrożeniach w miejscu pracy i działaniach zapobiegawczych.

W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach można odnaleźć  informację o tym, że dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę oświatową. Dyrektor ma również za zadanie przynajmniej raz do roku dokonać kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły oraz określa kierunki ich poprawy. Taką kontrolę dyrektor zazwyczaj przeprowadza przed rozpoczęciem roku szkolnego, a następnie sporządza protokół. Podpisuje go dyrektor oraz osoby biorące udział w kontroli. Zadaniem dyrektora jest przekazać organowi prowadzącemu kopię protokołu. [6]

Dyrektor szkoły ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo na terenie  i wokół placówki oświatowej. Chodzi o zapewnienie między innymi ciepłej i zimnej wody, środków higienicznych, właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania[7]. Wyposażenie szkoły powinno posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. Dyrektor powinien zadbać o to, aby sprzęt szkolny dostosowany był do wymogów ergonomii (np. zróżnicowane stoliki i krzesła dostosowane do potrzeb konkretnego ucznia ). Dyrektor placówki oświatowej powinien zadbać, aby plany ewakuacji oraz drogi ewakuacyjne były zamieszczone w wyraźny sposób w widocznym miejscu[8], pamiętając również o oznaczeniu i zabezpieczeniu pomieszczeń, do których wstęp jest wzbroniony osobom nieupoważnionym.

Jeżeli w placówce znajduje się kuchnia lub stołówka dyrektor powinien zadbać, aby stan techniczny ich wyposażenia zapewniał bezpieczne używanie.[9] Wszystkie pracownie, laboratoria jak i pokój nauczycielski powinny być wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy oraz instrukcję o zasadach udzielania pierwszej pomocy[10]. W przypadku szkoły zawodowej dyrektor i osoby do tego powołane powinny sprawdzić czy stan maszyn i urządzeń technicznych w warsztatach są bezpieczne[11].  Dyrektor powinien pamiętać, że przeprowadzanie prac remontowych, instalacyjnych i naprawczych  odbywa się w czasie nieobecności uczniów. Uczniowie nie mogą przebywać nie tylko w konkretnych, remontowanych pomieszczeniach, ale także w miejscach remontów, co znacznie bardziej ogranicza możliwości dyrektora i jego uwaga powinna być wzmożona, zwłaszcza gdy remont jest konieczny na skutek usterki w czasie trwania zajęć szkolnych.


[1] art.33 ust.2 pkt 7 Ustawy o systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r nr 256, poz.2573, z późn.zm.)

[2] Ibidem, art. 39 ust.1 i 2 pkt. 5a ust.3

[3] art. 3 Karty Nauczyciela(Dz. U. z 2006r. nr 97. Poz.674, z późn.zm.)

[4] Ibidem, art.6

[5] Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r.nr 21. poz. 94 z późn. zm.)

[6] §2, 3.1, 3.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U .z 2003r. nr 69, z późn.zm.)

[7] Więcej w §7.1

[8] Ibidem § 5.1, 5.2

[9] Ibidem §10, por. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r.nr 136, poz.914)

[10] ibidem §20

[11] Więcej w ibidem r.2

Małgorzata Dąbrowska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x