Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Zadania dyrektora w zakresie bezpieczeństwa

Zadania dyrektora w zakresie bezpieczeństwa

09:12 29-11-2016

Kategoria: Prawa i obowiązki w szkole , Wicedyrektorzy , Bezpieczeństwo w szkole

Czym jest bezpieczeństwo? Jaką rolę pełni w życiu ucznia, nauczyciela, pracownika szkoły? Czy dyrektor wie, jak dostatecznie zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie osób znajdujących się w placówce oświatowej?

 „Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym”. Wymowna myśl K. Neymana uzmysławia nam, jak fundamentalne znaczenie ma w naszym życiu szeroko pojęte bezpieczeństwo.

Z racji wykonywanego zawodu, a uczę w gimnazjum przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, ten temat jest mi szczególnie bliski i ważny.

Czym jest bezpieczeństwo? Jaką rolę pełni w życiu ucznia, nauczyciela, pracownika szkoły? Czy dyrektor wie, jak dostatecznie zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie osób znajdujących się w placówce oświatowej? Czy zna narzędzia, którymi powinien się posługiwać? Właśnie na powyższe pytania będę starała się odpowiedzieć.

W literaturze pojęcie bezpieczeństwa funkcjonuje jako „...(..) stan psychiczny lub prawny, w którym jednostka ma poczucie pewności, oparcie w drugiej osobie lub w sprawnie działającym systemie prawnym...”[1]. Znaczenie tego terminu tłumaczy również jego etymologia. W języku łacińskim bezpieczeństwo – securitas składa się z dwóch członów: sine (bez) i cura (zmartwienie, strach, obawa). Bezpieczeństwo było więc rozumiane jako stan braku zmartwień i strachu[2]. Najogólniejszą definicję bezpieczeństwa zawiera „Słownik nauk społecznych” UNESCO: „W najbardziej dosłownym znaczeniu bezpieczeństwo jest właściwie identyczne z pewnością (safety) i oznacza brak zagrożenia (danger) fizycznego albo ochronę przed nim”.[3]

Odnajdziemy wiele innych definicji, ale wszystkie oznaczają jedno: Człowiek mający poczucie bezpieczeństwa jest szczęśliwy, radosny i nie odczuwa lęku. Jest spokojny psychicznie. Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka, a jej zaspokojenie pozwala na prawidłowy rozwój osobowy, emocjonalny i psychiczny człowieka.

Dyrektor ma więc niezmiernie ważne zadanie. Musi zadbać o to, aby osoby  przebywające w szkole czuły się pewnie i bezpiecznie.

Zadania dyrektora w tym zakresie są bardzo szerokie. Musi on zadbać o bezpieczny i zdrowy pobyt oraz funkcjonowanie co najmniej dwóch kategorii osób: wychowanków i pracowników.

Jednak nie należy zapominać, że bezpieczeństwo to nie tylko działania dyrektora dotyczące stanu budynku szkoły i stanu technicznego sal lekcyjnych i urządzeń w nim się znajdujących. To także droga do szkoły i jej otoczenie. To również duże zagęszczenie uczniów w szkole, zasady prowadzenia lekcji, na przykład w pracowniach chemicznych czy podczas zajęć wychowania fizycznego, gdzie często dochodzi do wypadków. Ważna jest także stołówka szkolna, gdzie zasady higieny i bezpieczeństwa powinny być przestrzegane na najwyższym poziomie.

Poza fizycznym zabezpieczeniem ucznia, należy także zadbać o jego psychiczny rozwój i wyeliminować czynniki, które wpływają negatywnie na jego poczucie bezpieczeństwa. Należą do nich: strach, odizolowanie, brak akceptacji rówieśniczej, ataki agresji, przemoc fizyczna i psychiczna, również ta w sieci.

Każdy dyrektor jak i rada pedagogiczna musi rozumieć znaczenie bezpieczeństwa w szkole. Jako pedagodzy biorą oni odpowiedzialność za zdrowie i życie wielu dzieci. Rodzic posyłając swoją pociechę do placówki oświatowej oczekuje najlepszej opieki i chce być spokojny o rozwój edukacyjny i emocjonalny swojego dziecka, bo jest przekonany o profesjonalnym podejściu pracowników szkoły do tych kwestii.

Bezpieczeństwo było, jest i powinno być priorytetem dla dyrektora. Bezpieczny uczeń w klasie, na przerwie, na wycieczce, zajęciach pozalekcyjnych, zawodach sportowych, imprezach szkolnych to również bezpieczny nauczyciel.

Zadania szkoły i dyrektora zamykające się w sferze odpowiedzialności zapewnienia bezpieczeństwa uregulowane są przepisami prawa, które chciałabym omówić w dalszej części.

 Anna Piekut

uczestniczka Kursu Kwalifikacyjnego Zarządzanie Oświatą zorganizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli


[1]B. Dunaj, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996.

[2]  J. Kaczmarek, A. Skowroński: Bezpieczeństwo: świat – Europa – Polska. Wrocław: „Atla 2” 1998. s. 5

[3] R. Zięba: Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje – struktury – funkcjonowanie. Warszawa: „Scholar” 1999. s. 27

Ekspert edurady

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x