Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

08:29 09-06-2014

Dla kogo: Dyrektorzy , Organy prowadzące

Kategoria: Prawo oświatowe , System oświaty

Z jakich zadań zgodnie z Ustawą o systemie oświaty musi wywiązać się dyrektor szkoły, przedszkola lub placówki? Na to pytanie wyczerpujące odpowiedzi udziela Bogdan Żerkowski.

Najważniejsze zadanie dyrektora szkoły/przedszkola/placówki oświatowej to przygotować i przeprowadzić zebranie plenarne rady pedagogicznej, podsumowujące pracę szkoły, o czym mówi art. 40 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572): „zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb….”

Oczywiście zebranie po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych poświęcone jest podsumowaniu działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych działań statutowych szkoły w mijającym roku szkolnym.

Jedyną wskazówką prawną na temat problemów poruszanych na takim zebraniu jest zapis art.40 ust.7 wyżej cytowanej ustawy: „dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły”.

Czyli to dyrektor jest zobowiązany przedstawić radzie pedagogicznej informację o działalności szkoły we wszystkich obszarach. Taka sytuacja może mieć miejsce w szkole, w której pracuje kilku nauczycieli, natomiast w większych jednostkach dyrektor najczęściej upoważnia (poleca, nakazuje, prosi) poszczególnych nauczycieli (zespoły nauczycielskie) do przedstawiania informacji o działalności szkoły w jego imieniu.

Jeżeli miałbym pokusić się o podanie spraw, które powinny być omawiane na takim zebraniu, to szczegółowe podanie jakiegoś ramowego porządku zebrania jest bardzo trudne, ponieważ poszczególne szkoły i placówki są bardzo różnorodne i realizują swoje zadania różnymi metodami. Najczęściej dyskusje na tym zebraniu dotyczą:

  • Oceny stopnia realizacji koncepcji pracy szkoły,
  • Oceny efektów kształcenia w roku szkolnym,
  • Oceny skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na poziomie klasy i szkoły,
  • Stopnia realizacji planów, programów i przedsięwzięć,
  • Stanu praworządności na terenie szkoły,
  • Przestrzegania praw dziecka na terenie szkoły,
  • Oceny funkcjonowania prawa wewnątrzszkolnego,
  • Oceny działalności organizacji działających na terenie szkoły,
  • Wyników wszystkich kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, prowadzonych w szkole w ciągu całego roku szkolnego,

Proszę pamiętać, że zebrania rad pedagogicznych na koniec roku szkolnego mają służyć podsumowaniu i ocenie pracy szkoły, wyciągnięciu wniosków i wprowadzeniu zmian w pracy w przyszłym roku szkolnym.

Bogdan Żerkowski

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x