Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Zasady zatrudniania w szkołach pracowników niepedagogicznych

Zasady zatrudniania w szkołach pracowników niepedagogicznych

15:41 03-12-2019

Dla kogo: Dyrektorzy , Organy prowadzące

Kategoria: Zarządzanie Oświatą

W zatrudnianiu pracowników niepedagogicznych najważniejsze jest, by prawidłowo zakwalifikować dane stanowisko do określonej grupy, co będzie powodowało konsekwencje zarówno przy sposobie wyboru pracownika, rodzaju umowy jaką można zawrzeć, jak również konieczność odbycia służby przygotowawczej, czy podleganiu okresowej ocenie pracy.

Dyrektorzy szkół samorządowych często stają przed dylematem, w jaki sposób prowadzić nabory na wolne stanowiska niepedagogiczne w kierowanych przez nich szkołach.

W myśl art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458)  nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny. Z brzmienia przepisu wynika, że procedura konkursowa nie dotyczy pracowników pomocniczych i obsługi, gdyż przepis wyraźnie odwołuje się do stanowisk urzędniczych oraz kierowniczych stanowisk urzędniczych. W zasadzie w szkołach i placówkach oświatowych procedura ta będzie dotyczyć tylko tzw. „administracji” – a więc np.: głównego księgowego, dyrektora zespołu obsługi placówek oświatowych itp.

W zatrudnianiu pracowników niepedagogicznych najważniejsze jest, by prawidłowo zakwalifikować dane stanowisko do określonej grupy, co będzie powodowało konsekwencje zarówno przy sposobie wyboru pracownika, rodzaju umowy jaką można zawrzeć, jak również konieczność odbycia służby przygotowawczej, czy podleganiu okresowej ocenie pracy. Nabór pracowników następuje na wolne stanowisko urzędnicze, tzn. takie, na które nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub, na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo, na którym, mimo przeprowadzonego naboru, nie został zatrudniony pracownik. Podczas prac nad projektem u.p.s. podkreślano, że zamysłem projektodawców było uelastycznienie zasady naboru w sposób umożliwiający w pierwszej kolejności zagospodarowanie własnych kadr jednostki.

W tym miejscu należy postawić pytanie, jakich konkretnie stanowisk dotyczy procedura wyboru w formie konkursu.

Generalnie należy powiedzieć, że pracownicy samorządowi, a więc również zatrudniani w szkołach, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego mogą być zatrudniani na stanowiskach:

  • urzędniczych w tym kierowniczych;
  • pomocniczych i obsługi.

 Aby ustalić, jakie stanowiska możemy utworzyć w danej placówce oraz, które z nich to stanowiska urzędnicze, musimy przeanalizować rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W tym akcie prawnym znajdziemy zarówno wykaz stanowisk, jak i ich podział, wymagane kwalifikacje oraz minimalną stawkę wynagrodzenia. Przed zatrudnieniem pracownika na określonym stanowisku musimy sprawdzić, do jakiej grupy stanowisk ono należy, bo jeśli jest to stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze, konieczne będzie przeprowadzenie otwartego, konkurencyjnego naboru tj. konkursu (art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych).

Poniżej przedstawiamy aktualny wykaz stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych. Na tych to stanowiskach nabór musi odbyć się na zasadzie naboru otwartego, czyli w drodze konkursu.

  Stanowiska kierownicze urzędnicze:

  Stanowiska urzędnicze:

 Główny księgowy

 Główny specjalista do spraw bhp

 Zastępca głównego księgowego

 Starszy informatyk

 Administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych)

 Starszy specjalista do spraw bhp

 Informatyk

 Specjalista do spraw bhp, starszy inspektor do spraw bhp, inspektor do spraw bhp

 Samodzielny referent, starszy księgowy

 Starszy referent

 Księgowy

 

Jacek Jagiełło

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x