Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Zawieranie kontraktów z uczniami

Zawieranie kontraktów z uczniami

08:00 23-11-2015

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele , Rodzice

Kategoria: Bezpieczeństwo w szkole , Psychologia i pedagogika , Wychowanie

Pośród wielu wymagań ,jakie państwo stawia szkołom i placówkom są takie, które dotyczą wychowawczej roli szkoły a mianowicie kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Czytamy więc: „…działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zasady postępowania i współdziałania w szkole są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły i rodziców…”

Respektowanie przyjętych norm społecznych i wzmacnianie pożądanych społecznie postaw jest możliwe tylko wówczas, gdy angażuje całą społeczność szkoły. Aby podejmowane w szkole działania były skuteczne, te same zasady muszą obowiązywać zarówno uczniów i nauczycieli, rodziców i cały personel szkolny wraz z kadrą zarządzającą.

Ustalając reguły i procedury, trzeba pamiętać, jak ważna jest konsekwencja w ich przestrzeganiu. Konsekwencje, podobnie jak reguły ustalamy na początku roku szkolnego. Reguły i procedury w stosunku do których nie określono żadnych konsekwencji w przypadku ich nieprzestrzegania, w niewielkim stopniu wpływają na postawy uczniów.

W warunkach szkolnych często pojawiają się sytuacje kryzysowe. Nauczyciele poszukują różnych metod pracy, narzędzi do  rozwiązania pojawiających się problemów. Narzędziem, które warto w sytuacjach trudnych wykorzystać, jest kontrakt. Może on posłużyć do stymulowania osiągnięć edukacyjnych lub jako środek wychowawczy.

Umowę/ kontrakt zawiera się  z poszczególnymi uczniami indywidualnie bądź z całą klasą (kontrakt zbiorowy). Realizuje się go wówczas, kiedy poczynione dotychczas działania wychowawców, nauczycieli lub pedagoga nie oddziałują pozytywnie i nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Jest to często konieczny krok poprzedzający np. wniosek o interwencję sądu w środowisko rodzinne dziecka, daje możliwość większego oglądu sytuacji nie tylko ucznia, lecz także zakresu wpływu rodzica, który ma okazję intensywnie, w sposób zaplanowany i możliwy do egzekwowania, współpracować ze szkołą.

Kontrakt warto wprowadzić , jeśli uczeń np. :

- nie realizuje obowiązku szkolnego,

- często wagaruje,

- osiąga bardzo niskie wyniki nauczania,

- nagminnie się spóźnia,

- lekceważy obowiązek szkolny,

- nagminnie przeszkadza prowadzić lekcje

lub klasa :

- składa się z wielu uczniów nie zmotywowanych do nauki,

- podzielona jest na grupy „walczące” między sobą,

- demonstruje lekceważące nastawienie wobec nauczyciela,

- neguje swój udział w życiu szkoły.

Przed przystąpieniem do opracowania kontraktu należy przeprowadzić z uczniem rozmowę. To od jej przebiegu zależy efektywność podejmowanych działań. Zapraszając ucznia na rozmowę, której przedmiotem jest analiza jego trudności, warto zadbać o miejsce, czas i atmosferę.

Podczas spotkania warto:

- wyjaśnić przyczynę zaproszenia na rozmowę,

- przedstawić kluczowe informacje na temat zachowania ucznia uzyskane z obserwacji własnych i innych nauczycieli,

- zaprezentować ocenę sytuacji ucznia oraz prognozy na przyszłość,

- wysłuchać opinii ucznia,

- przedstawić kontrakt jako narzędzie pracy z uczniem,

- potwierdzić umowy podpisem.

Przy zawieraniu kontraktu mogą uczestniczyć inne osoby, wspierające ucznia, np. rodzice, pedagog, inny nauczyciel. Podczas  rozmowy należy bezwzględnie zadbać o dobrą komunikację, o  szczegóły, które czasem mogą popsuć efekt końcowy lub stworzyć sztuczną atmosferę, a ta  utrudnia porozumienie.

Bożena Brzozowska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x