Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Zmiany z zakresu nadzoru pedagogicznego – obszary podlegające kontroli.

Zmiany z zakresu nadzoru pedagogicznego – obszary podlegające kontroli.

15:01 20-09-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Organy prowadzące

Kategoria: Prawo oświatowe , Zarządzanie Oświatą

1 września ukazało się rozporządzenie zmieniające dotychczasowe warunki prowadzenia nadzoru pedagogicznego. Na mocy nowych zapisów zniesiono dotychczasową ewaluację jako jedną z form nadzoru. To istotna zmiana. O innych dowiecie się z naszego artykułu.

1 września ukazało się rozporządzenie zmieniające dotychczasowe warunki prowadzenia nadzoru pedagogicznego. Na mocy nowych zapisów zniesiono dotychczasową ewaluację jako jedną z form nadzoru. Rezygnacja z ewaluacji i włączenie obszarów pracy szkoły do zakresu kontroli ma pozwolić na ocenę działalności szkół i placówek nie tylko pod kątem zgodności ich działania z przepisami prawa, ale też prawidłowości realizacji procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły i placówki. Kontrole planowe, tak jak dotychczas, będą prowadzone w wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Warto zatem przyjrzeć się, jakie obszary będą kontrolowane w roku szkolnym 2021/2022:

 

a)    w szkołach ponadpodstawowych:

-        „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”;

 

b)   w niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach z branży opieki zdrowotnej:

-        „Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej”;

 

c)    w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych:

-        „Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”;

 

d)   w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego:

-        „Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”;

 

e)    w szkołach specjalnych podstawowych i ponadpodstawowych, w tym zorganizowanych w placówkach wskazanych w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe:

-        „Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych”;

 

f)    w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:

-        „Przyjmowanie do szkół i wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw”;

 

g)   w publicznych szkołach podstawowych, prowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których podjęto zamiar likwidacji w roku 2020, 2021 lub 2022:

-        „Zgodność z prawem procesu rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia uczniów do innej szkoły w latach 2019-2021 oraz arkuszy organizacji pracy szkoły”.

 

 

Anna Kozimor-Cyganik

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x