Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Strona główna \ n-bank DLA NAUCZYCIELI NA ZASTĘPSTWA

n-bank DLA NAUCZYCIELI NA ZASTĘPSTWA

Baza nauczycieli na zastępstwo (n-bank) to społeczna inicjatywa Grupy EKO-TUR we współpracy ze Stowarzyszeniem Dyrektorów Szkół Średnich i Urzędem Pracy Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Celem tego projektu jest pomoc nauczycielom pozostającym bez pracy oraz dyrektorom szkół Mazowsza i Warszawy w organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

List do dyrektorów szkół - styczeń 2014

Facebook
 

List do nauczycieli

 

Założenia funkcjonowania n-banku

 

  1. Z banku mogą korzystać nauczyciele, którzy aktualnie pozostają bez pracy, a także zainteresowani dyrektorzy szkół Warszawy i Mazowsza, aktualni klienci Instytutu Kształcenia, którzy potrzebują zatrudnić nauczycieli na zastępstwo oraz do nauczania indywidualnego.
  2. W banku znajduje się baza danych nauczycieli gotowych do podjęcia pracy na zastępstwo za nieobecnego pracownika danej szkoły. Nauczyciel powinien wyrazić gotowość i zgodę udział w n-banku.

 

REGULAMIN DLA NAUCZYCIELI

KARTA ZGŁOSZENIA DLA NAUCZYCIELA

 

Zadania administratora banku:

- prowadzenie bazy nauczycieli gotowych podjąć zastępstwo w danej szkole

- dbanie o aktualność danych w bazie (zarówno od strony poszukujących pracy, jak i od strony szkoły)

- udostępnianie dyrektorom zgłaszającym zapotrzebowanie odpowiednich kandydatur

- przekazywanie informacji drogą mailową nauczycielom o propozycji zastępstwa

- prowadzenie ewidencji odbytych zastępstw

- zbieranie od dyrektorów szkół opinii o jakości pracy nauczycieli

Zasady współpracy dyrektora szkoły z administratorem:

- dyrektor szkoły przekazuje drogą elektroniczną (karta zgłoszenia) zapotrzebowanie na zastępstwo z danego przedmiotu (podając m.in. termin, określone oczekiwania wobec nauczyciela)

- po otrzymaniu informacji o dostępnych kandydatach dyrektor szkoły informuje, z którego z nich, i w jakim czasie skorzystał

- po odbyciu zastępstwa dyrektor wypełnia ankietę satysfakcji z usługi

W przypadku, kiedy dyrektor szkoły zdecyduje się zatrudnić na stałe nauczyciela znajdującego się w n-banku, informuje o tym administratora bazy

W bazie danych znajdować się mogą nauczyciele, którzy zostaną zaproponowani przez dyrektorów szkół (rekomendacja)

 

REGULAMIN DLA DYREKTORA SZKOŁY

KARTA ZGŁOSZENIA ZASTĘPSTWA

Istnieje również możliwość zgłoszenia przez dyrektora nauczyciela do n-banku wraz z rekomendacją.

ZGŁOSZENIE PRZEZ DYREKTORA WOLNEGO NAUCZYCIELA

  1. Do bazy danych mogą się zgłaszać również sami kandydaci,
  2. Z banku mogą korzystać bezpłatnie:

- aktualni klienci IK Eko-Tur

- członkowie stowarzyszenia dyrektorów szkół średnich

 

UWAGA

Niniejsza propozycja skierowana jest do dyrektorów szkół i placówek Warszawy i Mazowsza oraz kandydatów – nauczycieli na zastępstwa z tego terenu.

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x