Jak efektywnie zarządzać czasem

Każdy z nas nierzadko zastanawia się, jak skutecznie radzić sobie z brakiem czasu. Czy istnieją sposoby, aby zrealizować wszystkie zaplanowane cele? Istnieją, i my je dzisiaj Wam zaprezentujemy!

POTĘGA PRIORYTETÓW

Trzeba skupić się na jednej rzeczy i tego się trzymać! (to scena z filmu „Sułtani westernu” – stary kowboj unosi palec do góry i wyjawia tę właśnie ważną tajemnicę).

„Jeśli robisz dwie rzeczy na raz, nie robisz ani jednej”

Musisz wiedzieć na czym się skupić i jak wykonać zadanie! czyli: które zadanie jest najważniejsze   (MIT = MOST IMPORTANT TASK)

Posiadanie codziennego MIT przekłada się na wyższy poziom energii i poczucie komfortu, czyli zdejmuje z nas stres. Wszystko zatem sprowadza się do zrozumienia, co tak naprawdę jest najważniejsze dla ciebie i jakie aktywności pozwolą ci osiągnąć sukces.

Zacznij więc od najważniejszego punktu na liście priorytetów. Niezależnie od tego na czym się skupiasz, cele muszą być konkretne i wymierne, np.

Nie! „oszczędzić pieniądze” ale: oszczędzić 5 tys.”

Nie! „schudnąć” ale: „zrzucić 5 kg w ciągu pół roku”.

Nie! „poświęcać więcej czasu własnemu dziecku” ale: ” codziennie 1 godzina tylko dla mojego dziecka”

WYZNACZANIE CELÓW

„Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć”

                                                                                                                        (Napoleon Hill)

Niezmiernie ważne jest odpowiednie wyznaczenie celów. Pozornie wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego niż określenie, co chce się osiągnąć. Jednak dla bardzo wielu ludzi bywa to trudne lub wpędza ich w pułapki psychologiczne.

 „Człowiek bez celów jest jak strzelec wyborowy z zasłoniętymi oczami. Nawet największe chęci i umiejętności nie pozwolą mu trafić w tarczę…” Brian Tracy

Mówienie o swoich celach w kategoriach ogólnikowych bardziej przypomina snucie marzeń lub myślenie życzeniowe niż faktyczne planowanie realizacji konkretnych działań mających doprowadzić nas do założonego celu.

Jeśli posługujemy się ogólnikami, to trudniej jest nam ocenić, jakich zasobów (np. czasu, kompetencji) potrzebujemy, aby mieć szansę ten cel zrealizować oraz czy jest on w ogóle
w naszym zasięgu.

 Ogólnikowo postawione cele mniej nas motywują.

Odpowiednie ustalenie możliwych do realizacji celów oraz rozpisanie ich na cele cząstkowe zwiększa nasze szanse na ich osiągnięcie, gdyż nawet małe sukcesy podnoszą naszą samoocenę oraz wiarę we własne siły i poczucie własnej wartości – to zaś motywuje nas do podejmowania kolejnych kroków.

Mając przed oczami jedynie nasz wielki cel (bez celów pośrednich), łatwo się zniechęcić
i w ogóle przestać się starać.

Jeśli ktoś nie stawia sobie celów, może mieć problem ze świętowaniem zwycięstw, gdyż nawet nie zauważa, że czegoś wartościowego dokonał. Tymczasem umiejętność nagradzania samego siebie jest bardzo ważna przy osiąganiu celów – zwłaszcza, że niewielu z nas ma to szczęście, aby mieć wokół siebie osoby przekazujące im pozytywną informacją zwrotną i wspierające ich w utrzymaniu motywacji.

METODY WYZNACZANIA CELÓW m.in. zgodnie GROW.

Model GROW wziął swoją nazwę od pierwszy liter angielskich wyrazów składających się na kroki pomagające osiągać cele:

Goal (Cel):  wyznaczanie celów, zarówno krótko, jak i długoterminowych.

Cel powinien być wyznaczony precyzyjnie. Idealnie, jeśli jest mierzalny i określony w czasie. Ważne jest też ustalenie, według jakich kryteriów będę oceniać to, czy mój cel osiągnęłam.

Istnieje wiele osób, które choć obiektywnie dużo osiągnęły, są sfrustrowane i wiecznie
z siebie niezadowolone. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być właśnie podnoszenie sobie poprzeczki w trakcie realizacji celu, zamiast świętowania małych zwycięstw. Wtedy cel staje się coraz mniej realny do osiągnięcia. To, co mogło być zwycięstwem, zamienia się
w autodestrukcyjną porażkę.

Reality (Rzeczywistość):  analiza otaczającej nas rzeczywistości pod kątem celów.

Pamiętajmy, że na rzeczywistość nie można się obrażać. Ona po prostu jest jaka jest
i musimy pogodzić się z tym, że cały świat nie nagnie się do naszych oczekiwań
. Cel musi być dla nas realny do osiągnięcia. Cele postawione zbyt wysoko są demotywujące.

Options (Opcje): dokonanie analizy dostępnych nam możliwości wyboru oraz pomyślenie nad alternatywnymi strategiami lub planami działania.

Ważne jest, aby patrzeć na te możliwości w sposób realistyczny. Warto czynić kroki ograniczające nadmierne ryzyko, ale nie da się niestety zabezpieczyć od wszystkiego.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *