Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Pytania i odpowiedzi \ Co należy rozumieć przez okres przepracowania uwzględniany przy otwarciu stażu na stopień awansu zaw

Co należy rozumieć przez okres przepracowania uwzględniany przy otwarciu stażu na stopień awansu zaw

Co należy rozumieć przez okres przepracowania uwzględniany przy otwarciu stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

12:51 25-09-2012

Prawo oświatowe

robert ludiwniak100x130

Odpowiedź eksperta

Robert Ludwiniak Edukator, ekspert w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego

Przez „przepracowanie” należy rozmieć okres stosunku pracy, a więc okres zatrudnienia

Zgodnie z art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908) nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a w nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Przez „przepracowanie” należy rozmieć okres stosunku pracy, a więc okres zatrudnienia. Do tego okresu zalicza się m.in. nieobecność nauczyciela
w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, urlopy: wychowawczy, macierzyński, dla poratowania zdrowia, szkoleniowy, bezpłatny (jeżeli obowiązek wynika
z odrębnych przepisów prawa), wypoczynkowy. Przepisy ustawy – Karta Nauczyciela
nie definiują pojęcia „przepracowanie” w odniesieniu do procedury awansu zawodowego nauczycieli. Dlatego też każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.
W obowiązującym stanie prawnym nauczyciel kontraktowy i mianowany może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego, o ile udokumentuje wskazany w art. 9d ust. 4 okres pracy.Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x