Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Pytania i odpowiedzi \ Czy pomyłki w dzienniku lekcyjnym można zamazać korektorem?

Czy pomyłki w dzienniku lekcyjnym można zamazać korektorem?

Czy w dzienniku można używać korektora?

15:01 11-09-2015

Prawo oświatowe

Bogdan erkowski100x130

Odpowiedź eksperta

Bogdan Żerkowski Wykładowca

Użycie korektora do sprostowania błędu i omyłki w dzienniku lekcyjnym jest niedopuszczalne.

Sprawę tę reguluje § 26. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji –Dz. U., poz. 1170, który brzmi następująco:

„1.Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księgach ewidencji, o których mowa w § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1, a także

w księdze uczniów, księdze słuchaczy, księdze wychowanków oraz arkuszu ocen ucznia albo słuchacza dokonuje dyrektor szkoły lub placówki albo osoba przez niego upoważniona do dokonania sprostowania.

2. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła, lub dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki albo osoba przez niego upoważniona do dokonania sprostowania.

3. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania.”Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x