Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Strefa Komunikacji \ Co z tą edukacją włączającą?

Co z tą edukacją włączającą?

09:16 11-06-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Związek Nauczycielstwa Polskiego skierował do premiera list, w którym przedstawił argumenty w kierunku wstrzymania prac nad projektowanymi zmianami w edukacji włączającej i poddanie ich kolejnym konsultacjom. Związkowcy wskazują, że ogólnodostępne placówki oświatowe obecnie nie są jeszcze gotowe do przyjęcia uczniów z wielorakimi dysfunkcjami.

Związek Nauczycielstwa Polskiego skierował do premiera list, w którym przedstawił argumenty w kierunku wstrzymania prac nad projektowanymi zmianami w edukacji włączającej i poddanie ich kolejnym konsultacjom. Związkowcy wskazują, że ogólnodostępne placówki oświatowe obecnie nie są jeszcze gotowe do przyjęcia uczniów z wielorakimi dysfunkcjami. W większości z nich brakuje specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów). Większość członków rady pedagogicznej nie jest przygotowana ani merytorycznie, ani praktycznie do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Istnieje duże ryzyko, że szkoły i placówki ogólnodostępne będą miały bardzo poważne trudności w przestrzeni zapewnienia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi właściwych warunków do nauki i zorganizowania im czasu między lekcjami. Wdrożenie programu pociąga za sobą konieczność zagospodarowania funduszy do realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych, o źródłach których nie ma dostatecznych informacji.

Problem stanowi również fakt, że szkolna społeczność w wielu przypadkach nie jest gotowa do akceptacji i poszanowania potrzeb niepełnosprawnych uczniów. 

W większości szkół i placówek ogólnodostępnych istnieją bariery architektoniczne, znacząco utrudniające przyjęcie niepełnosprawnych uczniów i wychowanków.

Istnieje poważna obawa przed stopniową likwidacją kształcenia i wspierania niepełnosprawnych uczniów i wychowanków w specjalnych szkołach czy przedszkolach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

W związku z powyższym ZNP zgłasza postulat wstrzymania prac legislacyjnych dotyczących wdrażania edukacji włączającej zawartych w ministerialnym dokumencie „Edukacja dla wszystkich”. Jest to pilna inicjatywa, bo na przełomie lipca i sierpnia do Sejmu ma trafić projekt ustawy w przedmiotowej sprawie. Od września 2021 zakłada się, że w każdym województwie rozpoczną swoją działalność Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej.                  

O skutkach interwencji Związku Nauczycielstwa Polskiego będziemy na bieżąco informować.

Ewa Szymczyk

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x