Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Strefa Komunikacji \ Ocenianie w modelu „Edukacji dla wszystkich”

Ocenianie w modelu „Edukacji dla wszystkich”

09:03 09-04-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Komunikacja

Głównym celem oceniania jest wspieranie rozwoju każdej osoby uczącej się, nabywania przez nią wiedzy i umiejętności przedmiotowych oraz kompetencji kluczowych. W nowym modelu proponuje się określić je jako ocenianie dla rozwoju lub ocenianie włączające.

Ocenianie w modelu „Edukacji dla wszystkich”

Ocenianie obejmuje:

 • ocenę funkcjonalną odnoszącą się do całościowego funkcjonowania ucznia (proces),
 • pomiar dydaktyczny wyrażający stopień opanowania zakładanych w podstawie programowej treści kształcenia oraz zachowania ucznia (etap procesu)
 • poziom kluczowych kompetencji, określonych w Profilu kompetencyjnym absolwenta.

Głównym celem tak rozumianego oceniania jest wspieranie rozwoju każdej osoby uczącej się, nabywania przez nią wiedzy i umiejętności przedmiotowych oraz kompetencji kluczowych.

W nowym modelu proponuje się określić je jako ocenianie dla rozwoju lub ocenianie włączające.

W aktualnych regulacjach ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na:

 • rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych
  w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
 • lub efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,
 • oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

Ocena musi zatem przekładać się na strategię działania, a nie być jedynie numerycznym podsumowaniem jakiegoś działania.

Ocena ma nie tylko informować, czego ktoś się nauczył, ale w jaki sposób może to zrobić. Jednocześnie opracowanie skutecznej strategii opanowania wymagań edukacyjnych musi być poprzedzone rozpoznaniem możliwości, predyspozycji i preferencji każdej osoby uczącej się.

 Konstruktywne stawianie ocen wymaga rozpoznania potencjału rozwojowego i barier
w uczeniu się.

Bez komplementarnego wsparcia w zakresie wykorzystania oceny funkcjonalnej ocena wyrażona stopniem staje się tylko nieudaną próbą zmierzenia za pomocą tego samego narzędzia zupełnie odmiennych, niewspółmiernych zjawisk.

Ocenianie dla rozwoju zakłada, że w procesie realizacji podstawy programowej uczniowie są włączani w planowanie sposobów realizacji celów kształcenia, a następnie we wspólną ocenę tego, czego się nauczyli (współodpowiedzialność za proces uczenia się).

Wdrażane są metody i formy pracy zachęcające uczniów

 • do samodzielnej oceny swoich prac i wykonanych zadań,
 • oraz sposoby uczestniczenia w ocenie koleżeńskiej,
 • podsumowaniu efektów własnej nauki (np. w postaci portfolio).

W procesie oceniania dla rozwoju racjonalnie uwzględnia się czynniki, które mają wpływ
na osiągnięcia osób uczących się:

a) okres rozwojowy osoby uczącej się,

b) wiedzę i umiejętności zdobyte w okresie wcześniejszym,

c) bariery ograniczające dostęp do treści nauczania i utrudnienia spowalniające tempo uczenia się,

d) cechy emocjonalności osoby,

e) aspiracje i cele osobiste w edukacji osoby uczącej się,

f) długoterminowe cele kształcenia.

Celami oceniania dla rozwoju są:

 • dostarczanie uczniowi, jego rodzicom i nauczycielom informacji o postępach
  i osiągnięciach edukacyjnych,
 • zachowaniu ucznia,
 • indywidualnym przebiegu rozwoju oraz indywidualnych postępach ucznia
  w nabywaniu wiedzy i umiejętności, określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i/lub kształcenia w zawodzie oraz programach nauczania,
 • tempie pracy i poziomie zaangażowania ucznia w realizację celów edukacyjnych
  i rozwojowych;
 • wspieranie rozwoju ucznia.

Ocenianie dla rozwoju to ciągły proces udzielania adekwatnych informacji zwrotnych. Informacje te muszą być dostosowane do ich głównego odbiorcy,
z uwzględnieniem czynników osobowych i kontekstu społecznego, bez etykietowania
i piętnowania osób ocenionych.

Ewa Szymczyk

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x