Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Strefa Komunikacji \ Podsumowanie projektu „Edukacja dla wszystkich”

Podsumowanie projektu „Edukacja dla wszystkich”

12:36 28-05-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Dzisiejszym artykułem zamykamy cykl poświęcony omówieniu i analizie ministerialnego dokumentu poświęconego nowemu modelowi edukacji włączającej: „Edukacja dla wszystkich”. Skupimy się na opisaniu harmonogramu działań i wskazaniu, w którym punkcie obecnie się znajdujemy.

Dzisiejszym artykułem zamykamy cykl poświęcony omówieniu i analizie ministerialnego dokumentu poświęconego nowemu modelowi edukacji włączającej: „Edukacja dla wszystkich”.

Skupimy się na opisaniu harmonogramu działań i wskazaniu, w którym punkcie obecnie się znajdujemy.

Rok 2020 był czasem opracowania wersji „Modelu Edukacji dla Wszystkich” do konsultacji społecznych. Odbywały się konferencje, warsztaty, seminaria upowszechniająco-konsultacyjne. Celem tych spotkań miało być między innymi badanie praktyk włączających
w szkołach i placówkach oświatowych.

Na rok 2021 przewidziano konsultacje społeczne modelu i przyjęcie jego ostatecznej wersji.
Prowadzone będą prace legislacyjne. Dla nauczycieli, rodziców oraz kadry pedagogicznej przygotowane zostaną i udostępnione poradniki metodyczne w zakresie codziennej praktyki włączającej w szkołach. Nadal odbywać się będą konferencje, warsztaty, seminaria upowszechniająco-konsultacyjne.

Trwać będzie kampania upowszechniająca i działania podnoszące świadomość.

Wejście w życie zmienionych przepisów planuje się na 2022 rok.

W ramach konferencji, warsztatów, seminariów upowszechniająco-konsultacyjnych zakłada się wsparcie poszczególnych podmiotów we wdrażaniu zmian.

 

Działania wdrożeniowe ujęte są w następujących obszarach:

  1. Dostępne środowisko nauczania-uczenia się oraz rola i zadania placówek specjalistycznych (SCWEW, CDR)
  2. Uczenie się i nauczanie oraz ocena potrzeb i postępów osób uczących się (OF, ocenianie, instrumenty wsparcia, materiały dydaktyczne i metodyczne)
  3. Wczesna pomoc i wychowanie przedszkolne (międzyresortowe WWR)
  4. Doradztwo zawodowe, kształcenie w zawodzie i wejście na rynek pracy (tranzycja, LLL, ścieżki KZ)
  5. Przygotowanie i rozwój zawodowy kadr (kadry pedagogiczne, niepedagogiczne i specjalistyczne)
  6. System zapewniania jakości. Planowanie rozwoju przedszkola/szkoły (dane, wskaźniki, badania)
  7. Finansowanie zadań oświatowych (uproszczenie mechanizmów, autonomia szkół)

 

Ewa Szymczyk

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x