Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Strefa Komunikacji \ Profil kompetencyjny absolwenta cz. 1

Profil kompetencyjny absolwenta cz. 1

09:08 14-05-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

W dokumencie ministerialnym „Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się” możemy zapoznać się z oczekiwanym wizerunkiem absolwenta. Jest to propozycja profilu absolwenta, która będzie modyfikowana w ramach dalszych prac i konsultacji.

W dokumencie ministerialnym „Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się” możemy zapoznać się z oczekiwanym wizerunkiem absolwenta.

Jest to propozycja profilu absolwenta, która będzie modyfikowana w ramach dalszych prac i konsultacji.

Opis profilu kompetencyjnego absolwenta zawiera pewien zbiór kompetencji kluczowych, które autorzy uszeregowali w cztery grupy. Są to:

  • kompetencje poznawcze i wiedzotwórcze (P),
  • obraz siebie (O),
  • kompetencje społeczne (S) ,
  • innowacyjność (I).

 

 

 

 

 

 

Absolwent wyposażony w opisane kompetencje jest w stanie umiejętnie zaadaptować zmiany w otaczającym go świecie, włączając się aktywnie do życia społecznego, zawodowego. Podejmuje inicjatywy i realizuje własne pomysły. Refleksyjnie obserwuje przeobrażenia rzeczywistości, przyjmując postawę poznawczą. Jest odpowiedzialny za swoje życie i grupy w  której funkcjonuje.

 

W przedziale każdej kompetencji zostały wyszczególnione cele szczegółowe, które systematyzują konieczne działania nauczycieli i specjalistów (psychologów, pedagogów) w zakresie dydaktycznym i opiekuńczo-wychowawczym.

W kolejnych artykułach pochylimy się nad każdą z wyodrębnionych grup kompetencji.

Dzisiaj zajmiemy się kompetencjami poznawczymi i wiedzotwórczymi (w).

Doskonalenie tych kompetencji odbywać się ma w ramach realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i rozwijać podstawową interdyscyplinarną wiedzę o świecie.

W zakresie kształcenia umiejętności absolwent zdobędzie zdolność poszukiwania informacji i krytycznej oceny źródeł wiedzy (w tym: ergonomiczne korzystanie z nowych technologii).

Dominującym założeniem profilu kompetencyjnego absolwenta jest zdobycie umiejętności uczenia się przez całe życie (LLL – lifelong learning), w tym oceny własnych preferencji w zakresie metod zdobywania wiedzy oraz identyfikacji luk w aktualnej wiedzy (kompetencje metapoznawcze).

W ramach kompetencji wiedzotwórczych absolwent wyposażony będzie w wiedzę i umiejętności specjalistyczne (związane z zawodem lub dziedziną/dziedzinami nauki/kultury).

 

Cele szczegółowe:

1. Poznanie języka polskiego i używanie go poprawnie w mowie i piśmie lub posługiwanie się metodami wspomagającymi lub alternatywnymi komunikowania się z otoczeniem.

2. Poznanie wybranych języków obcych na poziomie umożliwiającym komunikowanie się.

3. Obserwowanie i wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych i społecznych.

4. Poznanie dziejów Polski, Europy i świata oraz zrozumienie zdarzeń historycznych i ich powiązania ze współczesnością i przyszłością.

5. Posługiwanie się narzędziami matematyki w poznawaniu środowiska i opisywaniu zjawisk oraz rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji.

6. Poznanie dorobku myśli technicznej w doborze odpowiednim do wieku i poziomu kształcenia.

7. Posługiwanie się urządzeniami technicznymi i narzędziami technologii informatycznej.

8. Poznanie podstaw myśli filozoficznej i religijnej w zarysie odpowiednim do wieku i etapu kształcenia.

9. Poznanie kanonu literatury i sztuki polskiej, europejskiej i światowej w doborze odpowiednim do wieku i poziomu kształcenia

 

Ewa Szymczyk

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x