Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Strefa Komunikacji \ Wymagania w zakresie zapewnienia dostępności procesu nauczania – uczenia się

Wymagania w zakresie zapewnienia dostępności procesu nauczania – uczenia się

09:00 16-04-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Organy prowadzące

Proces nauczania-uczenia się przebiega zgodnie z oczekiwanymi efektami wtedy, gdy placówka zapewnia bezpieczne warunki pobytu uczniów lub wychowanków na jej terenie. Ważnym jest, aby przestrzeń fizyczna pozbawiona była barier architektonicznych, które utrudniają bądź uniemożliwiają dzieciom aktywny udział w zajęciach. Zadaniem placówki jest stworzenie warunków umożliwiających zapewnienie uczniom realizacji ich potrzeb związanych z higieną osobistą, posiłkiem czy odpoczynkiem.

Proces nauczania-uczenia się przebiega zgodnie z oczekiwanymi efektami wtedy, gdy placówka zapewnia bezpieczne warunki pobytu uczniów lub wychowanków na jej terenie. Ważnym jest, aby przestrzeń fizyczna pozbawiona była barier architektonicznych, które utrudniają bądź  uniemożliwiają dzieciom aktywny udział w zajęciach. Zadaniem placówki jest stworzenie warunków umożliwiających zapewnienie uczniom realizacji ich potrzeb związanych z higieną osobistą, posiłkiem czy odpoczynkiem.

Dostosowania w sposób zapewniający możliwość swobodnego wejścia, przemieszczania się oraz korzystania z pomieszczeń i otoczenia dla wszystkich  dzieci, nauczycieli i rodziców, którzy mają specjalne potrzeby w zakresie dostępu dotyczą w szczególności:

 • Budynku przedszkola, szkoły i placówki,
 • Klasy, szatnie, łazienki, biblioteka, stołówka, sale zajęć, gabinety, urządzenia, wyposażenie pracowni szkolnych,
 • Otoczenie (np. boisko, plac zabaw),
 • Ciągi komunikacyjne pozbawione są progów, a poręcze posiadają oznaczenia uwzględniające zróżnicowane możliwości percepcyjne,
 • Eliminacja hałasu i pogłosu - wyciszenie pomieszczeń oraz zapewnienie słyszalności dźwięków w odniesieniu do wielkości sali zwłaszcza mowy i muzyki – dotyczy zapewnienia percepcji słuchowej,
 • Właściwe oświetlenie, odpowiednia kolorystyka pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych oraz odpowiednia widoczność osób oraz materiałów i pomocy dydaktycznych - wyraźny druk, czytelne ilustracje, dostęp do pomocy optycznych
  i elektrooptycznych, materiałów brajlowskich,
 • Udostępnienie przestrzeni osobom niewidomym wymaga zastosowania odpowiednich wypukłych znaków informacyjnych i ostrzegawczych na podłogach przy przejściach, schodach i windach oraz napisów informacyjnych w systemie Braille’a na drzwiach pomieszczeń,
 • Łazienki oraz wyznaczone miejsca umożliwiające dokonanie czynności higienicznych, pomiaru cukru itp.,
 • Zapewnienie przestrzeni do spożycia posiłków, nie tylko w przedszkolach i szkołach podstawowych, ale także w szkołach ponadpodstawowych oraz prowadzących kształcenie ustawiczne,
 • Zapewnienie odpowiedniego do potrzeb miejsca pracy podczas zajęć:
  - dostosowana ławka, z odpowiednio zabezpieczonymi obrzeżami zapobiegającymi spadaniu przedmiotów, antypoślizgową powierzchnią, regulacją nachylenia blatu
  - miejsce do siedzenia z możliwością regulacji kątów i głębokości
  siedzenia, podpórkami na stopy, stabilizatorem głowy
  - wyposażenia w nakładki ułatwiające pisanie, podpórki pod książki, odpowiednio dostosowany sprzęt komputerowy,
 • Zamieszczenia na stronach internetowych przedszkola/szkoły informacji uwzględniających szczególne potrzeby w zakresie dostępności.

W przypadku występowania barier, podejmowane są działania ukierunkowane na ich likwidację (np. zorganizowanie zajęć na parterze budynku, zapewnienie dostosowanego lub specjalistycznego oprzyrządowania, remont).

Przedszkola, szkoły i placówki zobowiązane są również do zapewnienia dostosowanej
do potrzeb wszystkich dzieci i uczniów przestrzeni do aktywności ruchowej oraz odpoczynku zarówno pomiędzy zajęciami, jak i podczas zajęć.

Ewa Szymczyk

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x