Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Strefa Komunikacji \ Strategia dla podniesienia jakości edukacji dla wszystkich

Strategia dla podniesienia jakości edukacji dla wszystkich

09:02 07-05-2021

Dla kogo: Dyrektorzy , Organy prowadzące

Kontynuujemy w Eduradzie nasz projekt Edukacja Otwarta. Dzisiaj Ewa Szymczyk pisze o strategii, którą w ramach ministerialnego programu powinna przygotować każda szkoła. Zapraszamy do lektury i komentowania. Również chętni odpowiemy na Państwa pytania.

Działania w zakresie zapewniania jakości edukacji dla wszystkich były uwzględnione w dokumencie strategicznym zawierającym:

1)     diagnozę sytuacji w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem strategicznym, z uwzględnieniem stanu środowiska oraz zróżnicowań przestrzennych i terytorialnych;

2)     prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią;

3)     określenie celów rozwoju, w tym kierunków interwencji, w zakresie objętym strategią wraz z pożądanymi wskaźnikami realizacji, z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych lub terytorialnych;

4)     systemy realizacji i ramy finansowe.

Dla zintegrowania działań przez wszystkie organy na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym wykorzystane są mechanizmy kontroli zarządczej. Kluczowym dla podnoszenia jakości edukacji wysokiej jakości dla wszystkich jest poziom mikro, czyli przedszkola/szkoły, grupy/klasy oraz konkretnego dziecka/ucznia.

Przedszkola, szkoły i placówki przygotowują strategię swojego rozwoju i roczny plan pracy.

 

Dokumenty te mają prostą formułę i stanowią integrację już obecnie opracowywanych w jednostkach systemu oświaty dokumentów.

Strategia zawiera odpowiednio:

 

  • diagnozę stanu obecnego, w tym: − zidentyfikowane bariery w zakresie dostępności − opis problemów dydaktyczno-wychowawczych, − wyniki egzaminów zewnętrznych, − inne dane dotyczące sytuacji w przedszkole/szkole/placówce;
  •  mocne strony i zasoby przedszkola/szkoły/placówki;
  • wyzwania;
  • cele do realizacji w perspektywie okresu kształcenia na danym etapie edukacji (3 – 5 lat 5)
  • sposób monitorowania realizacji celów.

 

Strategia jest dokumentem spajającym już opracowane dokumenty szkolne.

Jest powszechnie dostępna.

W opracowanie strategii jest zaangażowana cała społeczność szkolna, w tym uczniowie i ich rodzice.

Za jej opracowanie bezpośrednio odpowiedzialny jest dyrektor.

Ewa Szymczyk

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x