Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Strefa Komunikacji \ „Świetlica dla każdego dziecka”

„Świetlica dla każdego dziecka”

14:06 02-03-2021

Dla kogo: Nauczyciele , Rodzice

Stworzenie w szkolnej świetlicy środowiska sprzyjającego indywidualnemu rozwojowi i postępom każdego ucznia, przy budowaniu atmosfery konstruktywnych relacji społecznych oraz troski o dobro wspólne jest realizacją głównego celu „Edukacji dla wszystkich”.

Stworzenie odpowiednich warunków do wypoczynku, rekreacji, bezpiecznego i atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego w szkole to niewątpliwy atut i podstawowe zadanie szkolnej świetlicy. Zajęcia świetlicowe to wyjątkowa przestrzeń szkolna, gdzie mogą być realizowane wielorakie potrzeby rozwojowe także dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Stworzenie w szkolnej świetlicy środowiska sprzyjającego indywidualnemu rozwojowi i postępom każdego ucznia, przy budowaniu atmosfery konstruktywnych relacji społecznych oraz troski o dobro wspólne jest realizacją głównego celu „Edukacji dla wszystkich”.

System oświaty w Polsce zapewnia realizację prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki , odpowiednich do wieku i poziomu rozwoju oraz dostosowanie organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów.

Każda szkoła ma obowiązek przyjąć do świetlicy wszystkich uczniów, również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wychowawca świetlicy ma obowiązek pozyskać informacje o uczniach ze szczególnymi potrzebami. Źródłem tych informacji może być obserwacja, nauczyciele uczący dziecko, rodzice dziecka, pedagog lub psycholog a także dostępna w szkole dokumentacja (IPET, orzeczenie, opinia).

Wychowawca świetlicy w pracy z uczniami  ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi powinien szczególnie skupić się na:

  •  budowaniu pozytywnych relacji dziecka z otoczeniem,
  • zapewnieniu uczniowi poczucia bezpieczeństwa
  • wspomaganiu kompetencji współdziałania w grupie
  • sposobach i środkach usamodzielniających ucznia
  • nauce konsekwencji w przestrzeganiu ustaleń i zasad
  • uświadomieniu uczniowi, że ma on poczucie wpływu na zmiany dokonujące się w jego życiu
  • potrzebie podjęcia wysiłku zrozumienia przeobrażeń rzeczywistości, w której funkcjonuje
  • uświadomienie uczniowi jego własnej odpowiedzialności za swoje życie
  • uświadomienie uczniowi odpowiedzialności za grupę, w której funkcjonuje

Bardzo ważnym zadaniem wychowawcy świetlicy jest przygotowanie uczestników zajęć świetlicowych oraz ich rodziców do odpowiedzialnego przyjęcia do grupy dziecka ze specyficznymi trudnościami.

Koniecznym wydaje się wyjaśnienie pozostałym uczniom i ich rodzicom na czym polegają ograniczenia ucznia, jak należy z nim współpracować, jakie mogą pojawić się trudności
w komunikacji, a przede wszystkim jakimi sposobami można wesprzeć ucznia ze specyficznymi trudnościami.

Wychowawca ponadto powinien posiadać umiejętność dostosowania sposobu komunikowania do warunków psychofizycznych ucznia.

W realizacji powyższych zadań pomóc ma system doskonalenia, którego celem jest wyposażenie kadry nauczycielskiej w kompetencje umożliwiające im zaspokojenie możliwie najszerszego zakresu różnorodnych potrzeb uczniów w szkole.

Ewa Szymczyk

Ekspert edurady

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x