edurada.pl

Anna Gruszczyńska

Negocjacje to rozmowy, których celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska, porozumienia i odejście od konfliktu. To proces, podczas którego obie strony chcą osiągnąć zgodne stanowisko, ale jednocześnie zrealizować swoje cele....
Mediacje to pośrednictwo między przeciwnikami, którego celem jest doprowadzenie do ugody. Dzięki mediacji młody człowiek może zrozumieć własne czyny i emocje oraz stać się wrażliwszy na drugiego człowieka....
Shopping Basket