edurada.pl

Rozwój mowy dziecka kształtuje się w okresie przedszkolnym. Jest on uwarunkowany nie tylko genetycznie, ale i środowiskowo. Dziecko sprawne intelektualnie, słyszące, powinno opanować ten proces w wieku 6-7 lat....
Formułowanie przez poradnie orzeczeń i opinii nie jest dowolne. Wymagania pewnej systematyzacji odnoszą się zarówno do formy, treści, jak i struktury....
Formułowanie przez poradnie orzeczeń i opinii nie jest dowolne. Wymagania pewnej systematyzacji odnoszą się zarówno do formy, treści, jak i struktury....
Efektywna praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i niepełnosprawnymi wymaga rzetelnej wiedzy o dysfunkcji ucznia, umiejętności elastycznego modyfikowania form i metod pracy na lekcji, umiejętności komunikacyjnych, a nade wszystko –...
Dzisiaj prezentujemy II część raportu przygotowanego przez zespół badawczy Instytutu Kształcenia Eko-TUR na temat Edukacji Włączającej. Zachęcamy do komentowania....
Rodzice dzieci niepełnosprawnych, których pragnieniem jest przygotowanie swoich dzieci do samodzielnego (na ile to możliwe) radzenia sobie w dorosłym życiu, czuwają nad mocno zindywidualizowaną edukacją, najczęściej w szkołach specjalnych. Placówki te są...
Dzisiaj prezentujemy Państwu kompleksową analizę przypadku ucznia z niepełnosprawnością - autyzm nietypowy. Zapraszamy do lektury!...
Niniejszy raport został opracowany pod kierunkiem Ewy Bochenek przez zespół ekspertów Niepublicznej Placówki Doskonalenia PrimoPsyche, funkcjonującej w ramach Grupy Eko-Tur, w skład której wchodzą min: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PrimoPsyche oraz Instytut Kształcenia Eko-Tur. Przy...
Shopping Basket