edurada.pl

Dzisiaj prezentujemy II część raportu przygotowanego przez zespół badawczy Instytutu Kształcenia Eko-TUR na temat Edukacji Włączającej. Zachęcamy do komentowania....
Rodzice dzieci niepełnosprawnych, których pragnieniem jest przygotowanie swoich dzieci do samodzielnego (na ile to możliwe) radzenia sobie w dorosłym życiu, czuwają nad mocno zindywidualizowaną edukacją, najczęściej w szkołach specjalnych. Placówki te są...
Dzisiaj prezentujemy Państwu kompleksową analizę przypadku ucznia z niepełnosprawnością - autyzm nietypowy. Zapraszamy do lektury!...
Niniejszy raport został opracowany pod kierunkiem Ewy Bochenek przez zespół ekspertów Niepublicznej Placówki Doskonalenia PrimoPsyche, funkcjonującej w ramach Grupy Eko-Tur, w skład której wchodzą min: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PrimoPsyche oraz Instytut Kształcenia Eko-Tur. Przy...
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD ang. autism spectrum disorders) należą do najczęstszych problemów rozwojowych. Stawia to szczególne wyzwania przed nauczycielami, rodzinami, którzy muszą jak najszybciej wypracować efektywne metody edukacji, terapii....
Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków – jego celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Stąd w ramach tych zajęć nauczyciel – specjalista nie...
Często do naszej Reakcji napływają pytania odnośnie tego, jak ocenić, czy stosowane w szkole zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej przynoszą efekty. Dzisiaj zatem prezentujemy schemat, jak można to zrobić....
W naszym dzisiejszym artykule Anna Kozimor-Cyganik podpowiada, jak przygotować się do pracy z uczniem z Zespołem Aspergera....
Shopping Basket