edurada.pl

Najnowsze

Okres dojrzewania to jeden z kryzysów rozwojowych w życiu człowieka. Powstaje on w związku z gwałtownymi i intensywnymi przemianami, jakie...
Diagnoza logopedyczna powinna każdorazowo poprzedzać terapię dziecka z zaburzeniami artykulacji. Wstępne rozpoznanie formy zaburzenia wymowy, zawierające możliwie wyczerpujący opis objawów...
Współczesna edukacja wymaga od dyrektorów, aby byli nie tylko menedżerami oświaty, ale również przewodzili całemu środowisku szkolnemu celem zapewnienia efektywnego...
Jeszcze kilkanaście lat temu niewiele zapytanych osób umiałoby odpowiedzieć na pytanie, na czym polega psychoterapia i kiedy człowiek powinien skorzystać...

Prawo oświatowe

Współczesna edukacja wymaga od dyrektorów, aby byli nie tylko menedżerami oświaty, ale również przewodzili całemu środowisku szkolnemu celem zapewnienia efektywnego...
Moim celem nie jest otwieranie dyskusji na temat, czy agresja to najistotniejszy problem wychowawczy w szkole, ale skierowanie uwagi na...
Zacznijmy od tego, co trzeba wiedzieć...czyli - Odpowiedzialność za dziecko jest naturalnym prawem rodzica....

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Rozwój mowy dziecka kształtuje się w okresie przedszkolnym. Jest on uwarunkowany nie tylko genetycznie, ale i środowiskowo. Dziecko sprawne intelektualnie,...
Formułowanie przez poradnie orzeczeń i opinii nie jest dowolne. Wymagania pewnej systematyzacji odnoszą się zarówno do formy,...
Formułowanie przez poradnie orzeczeń i opinii nie jest dowolne. Wymagania pewnej systematyzacji odnoszą się zarówno do formy,...
Efektywna praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i niepełnosprawnymi wymaga rzetelnej wiedzy o dysfunkcji ucznia, umiejętności elastycznego modyfikowania...

Dydaktyka

Okres dojrzewania to jeden z kryzysów rozwojowych w życiu człowieka. Powstaje on w związku z gwałtownymi i intensywnymi przemianami, jakie...
Diagnoza logopedyczna powinna każdorazowo poprzedzać terapię dziecka z zaburzeniami artykulacji. Wstępne rozpoznanie formy zaburzenia wymowy, zawierające możliwie wyczerpujący opis objawów...
Jedną z metod radzenia sobie z agresją uczniów jest odpowiednia profilaktyka. Zgodnie ze znanym powiedzeniem: „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Żeby...

Psychologia i pedagogika

Jeszcze kilkanaście lat temu niewiele zapytanych osób umiałoby odpowiedzieć na pytanie, na czym polega psychoterapia i kiedy człowiek powinien skorzystać...
Byliśmy młodzi. I wtedy nam wszystkim bardzo, ale to bardzo chciało się działać. Chyba trafiliśmy na dobre czasy, bo wtedy...
Jednym z najważniejszych zadań edukacji szkolnej jest kształtowanie u uczniów trwałych ...
Byliśmy młodzi. I wtedy nam wszystkim bardzo, ale to bardzo chciało się działać. Chyba trafiliśmy na dobre czasy, bo wtedy...

Od Redakcji

Przed nami kolejny tydzień. W powietrzu czuć już zapach zbliżających się wakacji, tymczasem Redakcja Edurady przygotowała dla Naszych Czytelników kolejny...
EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – pod takim szyldem publikujemy tygodniowy numer naszej Edurady. A to wszystko za sprawą Raportu z realizacji projektu,...
Shopping Basket