edurada.pl

Jedną z metod radzenia sobie z agresją uczniów jest odpowiednia profilaktyka. Zgodnie ze znanym powiedzeniem: „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Żeby jednak działania zaradcze były skuteczne, musimy sobie zdawać sprawę ze źródeł zachowań...
W poprzednim artykule pisałem o jednym w elementów Oceniania Kształtującego, jakim są kryteria oceniania. Wielu z Was twierdzi, że to mało realny pomysł. Wypracowanie ich wymaga wielkiego, kolejnego wysiłku od nauczycieli....
Jak przygotować młodego człowieka do wyzwań, które postawi przed nim dynamiczny rynek pracy, co będzie musiał umieć, żeby dobrze poradzić sobie w niedalekiej skąd inąd, dynamicznie zmieniającej się przyszłości?...
Ze szczególną uwagą do sfery języka powinni podchodzić nauczyciele i rodzice, bo wygłaszając nawet pozornie nieistotne komunikaty kształtują u swoich podopiecznych ich wyobrażenie o sobie....
Shopping Basket