edurada.pl

Zapraszamy na drugą część artykułu poświęconego najczęstszym błędom kontroli w placówce oświatowej. Pierwsza część jest dostępna pod adresem https://edurada.pl/artykuly/Katalog-najcz-ciej-stwierdzanych-uchybie-podczas-kontroli-prowadzonych-w-szko-ach-cz-I/...
„Wczasy pod gruszą” to potocznie zwane świadczenie wypłacane w ramach działalności socjalnej, którego zadaniem jest wsparcie osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS w organizacji wypoczynku we własnym zakresie. Ważne, aby tej formy...
Zgodnie z nową podstawą programową w procesie edukacyjnym stroną aktywną winien być przede wszystkim uczeń. Szczególnie zalecane są te metody pracy, które pozwalają uczniowi na samodzielne zdobywanie wiedzy, umiejętności niezbędnych w szkole,...
Po co nam oceny? Jakie były założenia systemu oceniania sumującego? W końcu, czy sześciostopniowa skala 1-6 jest wystarczająca, aby rzetelnie, właściwie ocenić osiągnięcia lub zachowanie ucznia? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w...
Z doświadczeń wielu dyrektorów szkół wiem, jak wiele trudności sprawiało im przygotowanie autorskiej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły. Wielu posiłkowało się dostępnymi dokumentami w Internecie. Po wpisaniu do popularnej wyszukiwarki internetowej hasła:...
Dzisiaj Jacek Jagiełło wyjaśnia, jak należy postępować w sytuacji wypadku przy pracy, jak wygląda procedura wyjaśniania zdarzenia i kto dokonuje jego oceny. Autor artykułu opisuje również wszelkie możliwe świadczenia, które stanowią zadośćuczynienie...
Współczesna edukacja wymaga od dyrektorów, aby byli nie tylko menedżerami oświaty, ale również przewodzili całemu środowisku szkolnemu celem zapewnienia efektywnego procesu uczenia się uczniów i rozwoju nauczycieli. Dyrektor jest tu predysponowany do...
Moim celem nie jest otwieranie dyskusji na temat, czy agresja to najistotniejszy problem wychowawczy w szkole, ale skierowanie uwagi na formę agresji, która często umyka uwadze dorosłych....
Shopping Basket