edurada.pl

Drodzy Eduradowicze! Tylko u nas! Ewa Ratajczyk przygotowała specjalne Kalendarium dla dyrektorów szkół i placówek. Zobaczcie, jakie obowiązki czekają na Was w czerwcu! Zapraszamy do lektury....
W dniu 26.04.2023 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie Pracy. Spowodowały one również szereg modyfikacji w Karcie Nauczyciela, między innymi nowe zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej oraz z ważnych...
Dzisiaj prezentujemy niezbędnik dyrektora. Nasz edukatorka – Ewa Ratajczyk – przygotowała specjalnie dla Naszych Czytelników wykaz najważniejszych zadań, jakie czekają w maju na dyrektorów szkół....
Tydzień temu ukazała się I część artykułu poświęconego przeniesieniu służbowemu nauczyciela. Dzisiaj zapraszamy na kolejną....
Początek ruchu kadrowego w oświacie to nie tylko przypadki dotyczące rozwiązywania czy nawiązywania umów o pracę, ale także możliwość skorzystania przez wielu nauczycieli z przeniesienia służbowego....
Współczesne uwarunkowania rynku pracy powodują, że pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnienie cudzoziemców. Problem ten coraz częściej dotyczy oświaty, a przykładem może być choćby możliwość zatrudniania obywateli Ukrainy, w zależności od...
Dzisiaj krótka „ściąga” z najważniejszych obowiązków prawnych nauczycieli. O tych paragrafach należy bezwzględnie pamiętać i ich przestrzegać....
Dzisiaj krótka „przypominajka” na temat jednego z najważniejszych obowiązków RODO, czyli wypełniania tzw. obowiązku informacyjnego oraz odpowiedź na pytanie dotyczące wymiany danych osobowych między szkolną pielęgniarką a pracownikami szkoły...
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 2019/1158 (tzw. dyrektywa work-life balance), która wymusiła wprowadzenia zmian w kodeksie pracy, już wkrótce umożliwi rodzicom dzieci w wieku do lat 8 wnioskować o pracę zdalną, indywidualny rozkład...
Jak stanowi art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się...
Kosz na Zakupy