edurada.pl

Informacja zwrotna, feedback – bez względu na to, jak byśmy jej nie nazwali, stanowi jedno z najskuteczniejszych narzędzi oddziaływania na człowieka w akcie komunikacji. Zapraszamy do lektury, dzięki której dowiecie się, dlaczego...
Czyż nie każdy rodzic pragnie aby jego dziecko osiągnęło jak największy sukces, otrzymało wykształcenie, znalazło dobrą pracę i było szczęśliwe? Nie jest to możliwe bez wsparcia ze strony szkół....
Obserwowane zmiany technologiczne oraz kulturowe wymagają nieustannego doskonalenia w obrębie zarządzania oświatą w celu wspomagania współczesnych uczniów....
Niezbędne jest takie zdefiniowanie zamieszczanych w sieci treści, żeby można było przyjąć najbardziej skuteczne i efektywne sposoby oddziaływania na transmisje przekazujące szkodliwe treści....
Jeszcze kilkanaście lat temu niewiele zapytanych osób umiałoby odpowiedzieć na pytanie, na czym polega psychoterapia i kiedy człowiek powinien skorzystać z tej formy pomocy....
Byliśmy młodzi. I wtedy nam wszystkim bardzo, ale to bardzo chciało się działać. Chyba trafiliśmy na dobre czasy, bo wtedy chciało się wszystkim. W tym sensie czuję się wyróżniony....
Jednym z najważniejszych zadań edukacji szkolnej jest kształtowanie u uczniów trwałych i silnych motywów uczenia się jako podstawy do...
Byliśmy młodzi. I wtedy nam wszystkim bardzo, ale to bardzo chciało się działać. Chyba trafiliśmy na dobre czasy, bo wtedy chciało się wszystkim. W tym sensie czuję się wyróżniony....
Jak to jest, że jedni pracują chętniej i bardziej wydajnie a innym się nie chce? Jakie skuteczne narzędzia motywacji powinien znać i wdrażać dyrektor szkoły? O tym wszystkim w naszym dzisiejszym artykule....
Shopping Basket