edurada.pl

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest dla nauczyciela wyzwaniem, ale i wielką satysfakcją. Wymaga stosowania przemyślanych i dobrze dobranych metod. Wszyscy wiemy, iż ze względu na specyfikę zaburzenia uczeń ze spektrum...
Komunikacja to fundamentalny proces społeczny. Towarzyszy ludzkości już od najdawniejszych czasów. Współcześnie trudno nam sobie wyobrazić funkcjonowanie w społeczeństwie, bez wzajemnego kontaktu i nawiązania relacji między jego członkami. Można zatem wysnuć wniosek,...
Każdy nauczyciel ma obowiązek przeszkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Potrafimy, lepiej lub gorzej, nie będąc przecież profesjonalistami, podejmować czynności o charakterze ratunkowym, w celu ochrony czyjegoś zdrowia i życia oraz zminimalizowania następstw...
Coraz częściej słychać głosy nauczycieli mówiących o trudnościach w porozumieniu się z niektórymi rodzicami. Trudno jest im zrozumieć stanowisko opiekuna, który nie zadaje pytań, a jedynie rzuca oskarżenia i krytyczne uwagi w...
Prezentujemy dzisiaj Państwu III i zarazem ostatnią część cyklu artykułów dotyczących myślenia krytycznego w szkole. Zapraszamy do lektury....
Myślenie krytyczne daje nam również narzędzia bazujące na teorii ograniczeń dr E. Goldrata, która pozwala na zidentyfikowaniu oraz skutecznym zarządzaniu ograniczeń, które występują wokół nas. E. Goldrat przedstawia trzy narzędzia wizualne, które...
Zadaniem nauczycieli nie jest przekazać jak najwięcej wiedzy uczniom, ale wyposażyć ich w kompetencje potrzebne im w dorosłym życiu. Taką kompetencją jest myślenie krytyczne. Jeżeli już małe dziecko będzie potrafiło w niektórych...
Niegrzeczne, niewychowane, rozpuszczone, zbuntowane. W bardzo różnorodny sposób nazywa się dzieci przejawiające zaburzenia zachowania. Często takie etykietki dzieci otrzymują na wyrost, zupełnie bezpodstawnie. Bez jakiejkolwiek próby zrozumienia dziecka i sytuacji, w której...
Wysoka wrażliwość twojego ucznia nie jest słabością. Traktuj ją jako zasób. Naszym zadaniem jest wspieranie ucznia z wysoką wrażliwością w taki sposób, aby nauczyło się z niej korzystać. Da mu to możliwość...
We współczesnym świecie tzw. ostrego marketingu często można spotkać się z różnymi psychologicznymi teoriami, zadaniem których jest prezentacja oddziaływań, mających wywołać u ludzi konkretne zachowanie, np.: spowodować, że ktoś coś od nas...
Kosz na Zakupy