edurada.pl

2012 rok jest już trzecim, w którym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (zwanej dalej ustawą), w jednostkach tegoż sektora, funkcjonuje kontrola zarządcza....
Shopping Basket