edurada.pl

Paweł Boligłowa

2012 rok jest już trzecim, w którym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (zwanej dalej ustawą), w jednostkach tegoż sektora, funkcjonuje kontrola zarządcza....
Uproszczenia ułatwiają życie, z takim stwierdzeniem zgodzą się niewątpliwie wszyscy. Nie zawsze można je stosować, jednak gdy jest to tylko możliwe, grzechem byłoby, gdybyśmy z nich nie korzystali....
Kosz na Zakupy