edurada.pl

Maciej Pływacz

Na mocy obowiązujących przepisów, nauczycielom przysługuje dodatek do wynagrodzenia za pracę – dodatek za wysługę lat. Instytucję dodatku za wysługę lat reguluje art. 33 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r....
Zagadnienie nagrody jubileuszowej dla nauczyciela reguluje art. 47 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674). Przepis ten ma zastosowanie jedynie do nauczycieli w...
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674) przewiduje możliwość skorzystania ze szczególnego rodzaju urlopu dla nauczycieli – urlopu dla poratowania zdrowia....
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674) przewiduje możliwość skorzystania ze szczególnego rodzaju urlopu dla nauczycieli – urlopu dla poratowania zdrowia....
Kosz na Zakupy