edurada.pl

Ewa Sitko
Bez wahania można stwierdzić, że refleksja nad rolą szkoły w budowaniu postaw moralnych ma charakter ponadczasowy. Na przestrzeni wieków różne systemy filozoficzno – pedagogiczne dostrzegały i obecnie również dostrzegają wagę zagadnienia....
Zagadnienia etyczne kojarzą się wielu z teorią bez znaczenia, akademickim roztrząsaniem problemów. Czy słusznie?...
„Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do lat 6” – taki lapidarny komunikat opublikowało na swojej stronie Ministerstwo Edukacji Narodowej, informując o kierunkach polityki oświatowej na rok szkolny 2012/13....
Shopping Basket