edurada.pl

Henryk Ślązak

Uczniowie i absolwenci szkoły w Dubience byli laureatami konkursów na szczeblach powiatowych i wojewódzkich. Na wysokich miejscach plasowała się młodzież placówki w imprezach sportowych....
W czasie okupacji nauczyciele Dubienki, podobnie jak w wielu szkołach Generalnej Guberni, prowadzili tajne nauczanie. Za tę działalność niektórzy zostali aresztowani....
Szkoła Podstawowa w Dubience rozpoczęła pracę pod koniec I wojny światowej. Dubienka w 1915 roku znalazła się pod okupacją austriacką, której władze zezwoliły na organizowanie polskich szkół....
Shopping Basket