edurada.pl

Grażyna Pływacz

Formułowanie przez poradnie orzeczeń i opinii nie jest dowolne. Wymagania pewnej systematyzacji odnoszą się zarówno do formy, treści, jak i struktury....
Aby spełniać swoją funkcję, opinia musi być zrozumiała. Najistotniejsze jest, aby język, którym specjalista opisuje diagnozę, nie służył tylko „sztuce dla sztuki”...
Formułowanie przez poradnie orzeczeń i opinii nie jest dowolne. Wymagania pewnej systematyzacji odnoszą się zarówno do formy, treści, jak i struktury....
Shopping Basket