Newsy w oświacie

Specjalnie dla Ciebie śledzimy wszystkie wydarzenia i zmiany w prawie oświatowym. Bycie  na bieżąco we wszystkich sprawach związanych z oświatą i  działaniach ważnych dla edukacji zwiększa efektywność  – chcemy  to Państwu ułatwić  informacjami z tej zakładki. Aby na pewno nie uronić niczego ważnego, zachęcamy do przekazywania nam wieści, które uważają Państwo za ważne i chcielibyście, aby inni też się o nich dowiedzieli. Ta zakładka jest także dla osób, które   – chcą o tych informacjach podyskutować. Tu możecie gromadzić ważne dla siebie informacje o sprawach bieżących. Wiele z nich przejdzie następnie do innych zakładek, w których znajdą się w formie wyodrębnionych zagadnień, wyczerpująco omówionych i przedyskutowanych. Twórzmy razem wiedzę, wykorzystując do tego bieżące informacje

Opublikowano nowy tekst jednolity rozporządzenia w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji....
Do tego, by uczeń był zwolniony z konieczności ćwiczenia na wf, wystarczy opinia lekarza rodzinnego. Przepis rozporządzenia w tej sprawie - mimo wcześniejszych zapowiedzi resortu edukacji - nie uległ zmianie. ...
Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność w wymiarze cywilnym, karnym i dyscyplinarnym. Nic dziwnego, że bojąc się odpowiedzialności, wielu z nich coraz częściej rezygnuje chociażby z trudniejszych ćwiczeń na wf-ie czy wycieczek szkolnych....
Ruszyły zapisy do drugiej edycji konkursu ekologicznego „Jestem Eko” organizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych. To propozycja przygotowana z myślą o uczniach klas IV-VIII szkół podstawowych. ...
Pewność siebie pojawia się wtedy, kiedy nasze wewnętrzne przekonanie, że czegoś nie potrafimy, zostaje unicestwione przez brutalny fakt, że coś osiągnęliśmy – piszą Katty Kay i Claire Shipman. Oto sposoby na jej...
Premier, zgodnie ze swoimi zapowiedziami, planuje znaczne podwyżki dla całej sfery budżetowej, przewyższające prognozowaną inflację na przyszły rok o 6,6 procenta. Warto podkreślić, że nauczyciele również znajdą się w gronie beneficjentów tych...
Polscy licealiści wybierają niemiecki chętniej niż hiszpański, który cieszy się większą popularnością w reszcie Europy. Studenci z kolei w ostatnich latach rezygnują z zajęć z rosyjskiego na rzecz lekcji innych języków. To...
Aż 86 proc. respondentów podczas badania przeprowadzonego Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna uważa, że w Polsce konieczne jest większe wsparcie dla szkół i rodziców w zakresie pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży. ...
Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo oświatowe, której celem jest wsparcie i dostosowanie potrzeb rynku pracy do systemu kształcenia zawodowego. Ustawa zakłada m.in. utworzenie sieci branżowych centrów umiejętności, ośrodków uzupełniających ofertę kształcenia...
Do opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy...