edurada.pl

Anna Symon

Traktowanie siebie jako partnerów, a nie jedynie wykonawców pewnych usług, powinno być priorytetem w budowaniu właściwych relacji rodzic – uczeń – nauczyciel....
Jak zmienić takie nastawienie? Decydującą rolę upatruję w postawie wychowawcy. Jego rolą jest przekonanie rodziców, że współczesna szkoła funkcjonuje inaczej niż ta z ich dzieciństwa....
Shopping Basket