edurada.pl

Krystyna Rubiec-Masalska

Kształt egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym w ogólnym zarysie jest bardzo podobny do egzaminu na poziomie podstawowym. W tym artykule skupimy sie więc na elementach, które odróżniają egzamin rozszerzony...
Egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym jest jednym z trzech egzaminów obowiązkowych na maturze. Językiem obcym wybieranym przez zdających najczęściej jest język angielski. Bez względu na to, który z...
Opis ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego oraz innych języków obcych nowożytnych w roku szkolnym 2014/2015. (Struktura egzaminu nie zmieniona od roku 2012)....
Shopping Basket