edurada.pl

Monika Fiszer

19 sierpnia 2011 r. Sejm zmienił ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustawa ta wchodzi w życie trzy miesiące po  jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw....
Shopping Basket