edurada.pl

Krystyna Budzianowska
Krzyżówka to zgadywanka literowa polegająca na wpisywaniu odgadywanych wyrazów w krzyżujące się ze sobą rubryki. Krzyżówki dydaktyczne są bardzo lubiane przez uczniów i mogą z powodzeniem być wykorzystywane w szkole – niezależnie...
Rok szkolny przyspiesza tempo naszego życia. Jak sobie radzić z natłokiem spraw do załatwienia, zadań do wykonania. Planować, planować i jeszcze raz planować. I wykorzystywać podstawowe techniki z zakresu zarządzania czasem....
Dziś polecamy przegląd ciekawych i wartościowych grup na portalu Facebook, z zasobów których warto skorzystać w systemie zdalnego nauczania....
Leworęczność - zjawisko to ma w języku polskim potocznie negatywne znaczenie: załatwić coś na lewo, mieć dwie lewe ręce, wstać lewą nogą. Przeciwstawia się temu „prawo” i „prawe postępowanie” powiązane z takimi...
Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków – jego celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Stąd w ramach tych zajęć nauczyciel – specjalista nie...
Czym jest rewalidacja? Jak należy właściwie organizować zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu lub szkole? O tym pisze dzisiaj nasza ekspertka – Krystyna Budzianowska....
Bardzo często pytacie nas, na jakich zasadach powinien w szkole funkcjonować monitoring. Jakie warunki należy spełnić, aby nie naruszyć prawa i przestrzegać m.in. przepisów RODO? Wątpliwości wyjaśnia dr Krystyna Budzianowska...
Dokument zwany indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym służy określonym celom. Ma zawierać opis działań, które doprowadzą do rozwoju naszego wychowanka. O tym, co powinien zawierać i jak powinien powstawać pisze dzisiaj dr Krystyna Budzianowska...
Dzisiaj przypominamy, w jaki sposób w szkołach powinno konstruować się Program Wychowawczo-Profilaktyczny, który wraz z wybranymi na dany rok szkolny programami nauczania stanowi podstawę edukacji....
Każdego roku szkoły i placówki tworzą plan pracy na dany rok szkolny opierając się na przepisach prawa oświatowego. Jak taki plan stworzyć i co powinien zawierać? O tym pisze dzisiaj dr Krystyna...
Shopping Basket