edurada.pl

autor66

Coraz częściej w szkole pojawia się uczeń, którego funkcjonowanie znacznie odbiega od normy. Przeważnie pogłębiona diagnoza wykonana przez specjalistów w poradni psychologiczno-pedagogicznej określa ten typ zaburzeń mianem ADHD z towarzyszącymi mu zaburzeniami...
Około 3% dzieci i młodzieży, to uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z obowiązującym prawem, Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i...
Programy profilaktyczne są realizowane w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki. Każda placówka opracowuje go indywidualnie, według własnych potrzeb oraz możliwości....
Szkoła to miejsce, której misją jest przekazywanie dzieciom i młodzieży, wiedzy i umiejętności w bezpiecznym oraz sprzyjającym środowisku. Jak się z niej wywiązać?...
Do szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych wchodzi nowa podstawa programowa. Pamiętajmy, że w wielu miejscach zmieni się także program wychowawczy szkoły....
Shopping Basket