edurada.pl

autor71
Wybitny pedagog prof. Bogusław Śliwerski na łamach kwartalnika „Psychologia w szkole” wzywa nauczycieli, dyrektorów i urzędników odpowiedzialnych za edukację i wychowanie do walki ze wszechobecną w szkolnictwie hipokryzją....
W wielu szkołach szkolenia czy warsztaty organizowane są kilka razy w roku, w innych zaś dokształcanie kadry pedagogicznej nadal jest czymś rzadkim. Ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli nie pozostawia złudzeń – ponad...
Metoda pozytywnej konfrontacji została odkryta w świecie biznesu i tam jest stosowana przez ostatnie kilkanaście lat. Jej popularność cały czas rośnie ze względu na dwie ważne cechy – łatwość oraz skuteczność....
Dyskusja nad znaczeniem płci w edukacji zawsze budziła ostre spory. Jeszcze na początku dwudziestego wieku wielu akademików twierdziło, że kobiety nie nadają się do roli uczonego....
Wielu nauczycieli wychowania przedszkolnego narzeka, że poradniki dostępne na rynku koncentrują się na relacji nauczyciel-uczeń, tak jakby wychowawca w przedszkolu miał do czynienia jedynie z jednym dzieckiem....
Kiedy na szkoleniowych radach pedagogicznych przedstawiam się, mówiąc, że pracuję jako trener w Instytucie Kształcenia Eko-Tur, piszę doktorat na Uniwersytecie Warszawskim oraz pracuję na część etatu w szkole, niektórzy z uczestników słuchają...
Jedną z metod radzenia sobie z agresją uczniów jest odpowiednia profilaktyka. Zgodnie ze znanym powiedzeniem: „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Żeby jednak działania zaradcze były skuteczne, musimy sobie zdawać sprawę ze źródeł zachowań...
Nowa podstawa programowa, która objęła już wszystkie etapy edukacyjne wyznacza bardzo ważną rolę także nauczycielowi bibliotekarzowi....
Nauczyciele to indywidualiści, grono pedagogiczne to cała galeria barwnych osobowości, jest to nasza siła i… słabość....
Statystyki są bezlitosne dla polskiego nauczyciela. 20 % z nas ma pełnoobjawowy zespół wypalenia zawodowego, 40 % zaś częściowy. Statystyczny pedagog jest zmęczony i zestresowany....
Shopping Basket