Dziecko w grupie. Wychowanie przedszkolne w grupie integracyjnej, zróżnicowanej wiekowo

Wielu nauczycieli wychowania przedszkolnego narzeka, że poradniki dostępne na rynku koncentrują się na relacji nauczyciel-uczeń, tak jakby wychowawca w przedszkolu miał do czynienia jedynie z jednym dzieckiem.

Książka Anny Florek „Dziecko w grupie. Wychowanie przedszkolne w grupie integracyjnej, zróżnicowanej wiekowo” to pozycja napisana przez praktyka. Autorka jest psychologiem, inicjatorką i organizatorką Społecznego Przedszkola Integracyjnego STO (od 1990 r. dyrektor tego przedszkola), twórczynią autorskiego programu edukacyjno-wychowawczego przedszkola. Za Anną Florek stoi nie tylko wiedza merytoryczna, ale i lata praktyki.

Nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli poznają założenia autorskiego programu: dziecko w grupie, opartego na rzetelnej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej. Będą mieli okazję do udoskonalenia swojego warsztatu wychowawczego, dzięki zapoznaniu się ze szczegółowymi wskazówkami, obejmującymi zagadnienia: wspieranie rozwoju dziecka, wspieranie rodziców w opiece nad dzieckiem, organizowanie warunków do rozwoju dla dzieci z niepełnosprawnością. Autorka wiele miejsca poświęca metodom pracy wychowanków.

Jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi w przedszkolach integracyjnych.

Książka Anny Florek „Dziecko w grupie. Wychowanie przedszkolne w grupie integracyjnej, zróżnicowanej wiekowo”

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *