edurada.pl

Sylwia Diłanian
Harmonia pomiędzy rodzicami i nauczycielami powinna być niemal idealna. Dlaczego zatem często wzajemne stosunki rodzic – szkoła są nieudane, czy co najmniej trudne?...
Harmonia pomiędzy rodzicami i nauczycielami powinna być niemal idealna. Dlaczego zatem często wzajemne stosunki rodzic – szkoła są nieudane, czy co najmniej trudne?...
Harmonia pomiędzy rodzicami i nauczycielami powinna być niemal idealna. Dlaczego zatem często wzajemne stosunki rodzic – szkoła są nieudane, czy co najmniej trudne?...
Na podstawie regulacji prawnych można stworzyć zarys tego, czego powinno się od rodziców wymagać oraz czego oni mogą oczekiwać od szkoły. Czy podejście to wyczerpie temat?...
Shopping Basket