edurada.pl

Anita Sklepkowska
Skuteczność metody rozwiązania konfliktu zależy w dużym stopniu od jego przyczyny i rodzaju, poziomu eskalacji, strategii radzenia sobie stron w takich sytuacjach....
Największą skuteczność przejawiają te metody, które opierają się na zasadzie win - win i dają prawo stronom do formułowania i przyjęcia rozwiązań będących warunkami osiągnięcia porozumienia....
Sytuacja konfliktowa, niezależnie od tego, których osób i jakiego miejsca dotyczy, zawsze powoduje destabilizację najpierw w najbliższym, potem coraz szerszym otoczeniu osób w nią zaangażowanych....
Sytuacja konfliktowa, niezależnie od tego, których osób i jakiego miejsca dotyczy, zawsze powoduje destabilizację najpierw w najbliższym, potem coraz szerszym otoczeniu osób w nią zaangażowanych....
Skuteczność metody rozwiązania konfliktu zależy w dużym stopniu od jego przyczyny i rodzaju, poziomu eskalacji, strategii radzenia sobie stron w takich sytuacjach....
Umiejętność właściwego zarządzania konfliktem wpływa pozytywnie na rozwój placówki, relacje międzyludzkie i atmosferę w grupie, na czym powinno szczególnie zależeć przełożonym i to każdego szczebla....
Umiejętność właściwego zarządzania konfliktem wpływa pozytywnie na rozwój placówki, relacje międzyludzkie i atmosferę w grupie, na czym powinno szczególnie zależeć przełożonym i to każdego szczebla....
Społeczność szkolna, środowisko bardzo zróżnicowane, generuje wiele konfliktów wynikających z różnych charakterów, doświadczeń, interesów, oczekiwań, priorytetów czy postaw jej członków....
Shopping Basket