edurada.pl

Głównym celem oceniania jest wspieranie rozwoju każdej osoby uczącej się, nabywania przez nią wiedzy i umiejętności przedmiotowych oraz kompetencji kluczowych. W nowym modelu proponuje się określić je jako ocenianie dla rozwoju lub...
Edukacja otwarta ma szczytne założenia dania szansy wszystkim uczniom w zdobyciu odpowiedniego przygotowania do opanowania umiejętności zawodowych i radzenia sobie na otwartym i chronionym rynku pracy. Istotnym składnikiem właściwie funkcjonującego systemu kształcenia...
Kiedy pomiędzy ludźmi dochodzi do konfliktu, czy ewentualnie do różnicy zdań, bardzo często towarzyszą im silne emocje. Niestety nie są one naszym dobrym doradcą. Wyrażamy je w sposób mało kontrolowany....
Dziś wybrzmiewa – zapewne w większości szkół wirtualnie – ostatni dzwonek roku szkolnego 2019/2020....
Kontynuujemy ważny i ciekawy temat komunikacji – dziś o trudnej sztuce negocjacji....
Dość teorii o potrzebach, pytaniach otwartych czy parafrazach. Wszystko, o czym wcześniej pisałem może jest zrozumiałe, ma swoją logikę, a także sens, ale, czy na pewno da się zastosować w praktyce?! Z...
Przystępując do negocjacji należy określić cele, zebrać informacje, aby podjąć odpowiednią taktykę działania i uzgodnić wspólnie propozycje rozwiązania zaistniałej, niekomfortowej sytuacji....
Mediacje to pośrednictwo między przeciwnikami, którego celem jest doprowadzenie do ugody. Dzięki mediacji młody człowiek może zrozumieć własne czyny i emocje oraz stać się wrażliwszy na drugiego człowieka....
Skuteczność metody rozwiązania konfliktu zależy w dużym stopniu od jego przyczyny i rodzaju, poziomu eskalacji, strategii radzenia sobie stron w takich sytuacjach....
Kolejny odcinek cyklu na temat skutecznej komunikacji interpersonalnej – tym razem na temat potrzeb....
Shopping Basket