dyrektorem3

Świadectwa i legitymacje szkolne będą inne niż znamy. Oto co się zmieni

Wzory świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły oraz arkuszy ocen dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych zostały opracowane bez wyszczególnionych nazw przedmiotów (obowiązkowych zajęć edukacyjnych).

Wpisywanie nazw przedmiotów, które uczeń realizował, będzie – jak wyjaśniono – częścią procesu związanego z wypełnianiem świadectw i arkuszy ocen, za który odpowiada szkoła i które już od wielu lat w zdecydowanej większości szkół odbywa się w postaci elektronicznej.

Propozycja ujednolicenia wzorów świadectw szkolnych i arkuszy ocen jest – jak wskazano w uzasadnieniu – związana m.in. z sukcesywnym wprowadzaniem nowych przedmiotów – historii i teraźniejszości w szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego 2022/2023, języka łacińskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2023/2024 oraz biznesu i zarządzania (zamiast podstaw przedsiębiorczości) w szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego 2023/2024.
źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/swiadectwa-i-legitymacje-szkolne-beda-inne-niz-znamy-oto-co-sie-zmieni,456365.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *