edurada.pl

Małgorzata Dąbrowska
Zadania dyrektora w zakresie bezpieczeństwa nałożone na szkołę lub placówkę oświatową zawierają się w wielu aktach prawa oświatowego, w tym zarówno rangi ustawy, jak i w rozporządzeniach. Tematyka bezpieczeństwa podkreślana jest również...
Bezpieczna szkoła to miejsce wolne od agresji i przemocy. To właśnie wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach jest jednym z priorytetów polityki edukacyjnej państwa....
A jak mają się szkolne realia w stosunku do zdrowia psychicznego? Jakie zasady ochrony zdrowia psychicznego może wdrażać w swojej szkole dyrektor i w jakiej formie?...
Dynamika zmian w prawie oświatowym powoduje, że dyrektor każdego dnia musi stać w gotowości do realizacji kolejnych nowych zadań pamiętając że bezpieczeństwo ucznia jest najważniejsze....
Bezpieczeństwo to nie tylko zapewnienie młodym ludziom właściwych i higienicznych warunków do nauki i zabawy, ale również przyjazny klimat, przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom czy promocję zdrowia i aktywnego wypoczynku....
Shopping Basket