Bezpieczeństwo w szkole – zadania dyrektora część 5

A jak mają się szkolne realia w stosunku do zdrowia psychicznego? Jakie zasady ochrony zdrowia psychicznego może wdrażać w swojej szkole dyrektor i w jakiej formie?

Poprzednie części artykułu znajdą Państwo tutaj i tutaj oraz tutaj i tutaj.

 Nie można zapomnieć o jeszcze jednym aspekcie związanym z cyfryzacją. Są to przepisy związane z ochroną danych osobowych uczniów jak i pracowników szkoły. Tak zwany „wyciek” danych z placówki może mieć dla dyrektora niemiłe konsekwencje. Dlatego istotnym zadaniem dyrektora jest oddelegowanie właściwej osoby, która będzie administratorem zbioru danych i nie udostępni ich osobom do tego nieupoważnionym.

Osobiście chciałam zauważyć jeszcze dwa elementy bezpieczeństwa, o których żaden przepis dosłownie nie powie, a które dla dyrektora a w zasadzie dla każdego człowieka, niezależnie od wieku czy miejsca przebywania stanowią ważne czynniki poczucia bezpieczeństwa. Po pierwsze tak zwane zasady zachowania się, reguły przebywania np. w szkole. Co należy do obowiązków ucznia, jakie poniesie konsekwencje, gdy złamie reguły postępowania. Nic nie budzi większego lęku niż niepewność, brak znajomości lub rozumienia zasad. Uczeń, który zna reguły, obowiązki i  miejsce, w którym przebywa lepiej czuje się w szkole, zatem czuje się bezpiecznie. Gdy czuje się bezpiecznie, zachodzi u niego proces uczenia się. Chce zadawać pytania, nie boi się popełniać błędów, przyjmie konstruktywną krytykę. Po drugie relacje rówieśnicze w szkole oraz relacje z nauczycielami. Jeżeli uczeń czuje się wyobcowany, nie ma wsparcia grupy czy czuje się bezpiecznie w szkole? W większości przypadków motywacja do nauki spada, a widoczna jest silna ochrona samego siebie. A relacje z nauczycielem? Czy one nie mają wpływu na poczucie bezpieczeństwa? Uczeń, który czuje się ważny, wartościowy i doznaje zwykłej ludzkiej życzliwości ze strony nauczyciela, po prostu czuje się dobrze w swojej szkole. Czuje się bezpiecznie będąc sobą. Wydaje mi się, że wprowadzenie przez dyrektora przyjaznego klimatu szkoły jest jednym z najważniejszych elementów powodzenia dziecka w szkole.

Problematyka bezpieczeństwa w środowisku szkolnym znalazła się w ciągu ostatnich latach w centrum zainteresowania rodziców uczniów, władz oświatowych, ekspertów i specjalistów pedagogicznych. Współczesna szkoła to miejsce bardzo szybkich, dynamicznych zmian, czasami trudnych do przewidzenia. Dlatego rola dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jest bardzo ważna. Bezpieczna szkoła to szkoła kompetentnego dyrektora i jego pracowników. Dlatego dyrektor i jego kadra pedagogiczna powinna na bieżąco aktualizować i pogłębiać wiedzę na temat bezpieczeństwa w środowisku szkolnym. Systematyczna ewidencja i analiza  zdarzeń w szkole oraz eliminacja zagrożeń przynosi wymierne efekty w postaci choćby zmniejszonej liczby wypadków. Właściwa reakcja dyrektora szkoły oraz pracowników szkoły adekwatna do zaistniałego zdarzenia oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji – dają gwarancję, że podjęte działania będą skuteczne,  czyli zapewnią bezpieczeństwo.

Wywiązanie się z ogromnej ilości wymogów nakładanych przez administrację rządową i jej poszczególne departamenty jest nie lada wyzwaniem dla każdego, kto podejmuje się prowadzenia placówki edukacyjnej. Temat bezpieczeństwa i jego wieloaspektowość w szkole sprawia, że dyrektor nie zawsze jest w stanie spełnić je wszystkie, ale na pewno stara się i podejmuje próby.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *