edurada.pl

Ewa Szymczyk
Głównym celem oceniania jest wspieranie rozwoju każdej osoby uczącej się, nabywania przez nią wiedzy i umiejętności przedmiotowych oraz kompetencji kluczowych. W nowym modelu proponuje się określić je jako ocenianie dla rozwoju lub...
Nie milkną echa naszej konferencji poświęconej Edukacji Otwartej. To ministerialny projekt, który wkrótce wprowadzi wiele zmian do wszystkich polskich szkół. Dziś Ewa Szymczyk prezentuje odpowiedzi na najważniejsze pytania, które zadawali uczestnicy podczas...
Shopping Basket