edurada.pl

Izabela Nowacka

W świecie współczesnym dość powszechnie i w „realu”, i cyberprzestrzeni użytkownicy języka dają sobie przyzwolenie na prostackie, złośliwe, napastliwe, a nawet wulgarne wyrażanie emocji. Normą staje się lekceważenie zasad etykiety językowej…...
Język, który zmienia wszystko, koncentruje się na trzech obszarach: samoocenie, motywacji i zachowaniu uczniów – wszystkie te obszary są ze sobą wzajemnie powiązana i mają wielki wpływ na uczenie się. Dzisiaj pokazujemy...
Współpraca jest jednym z najważniejszych wymiarów relacji międzyludzkich. Jest trudnym obszarem, gdyż wymaga rezygnacji z celów własnych, podrzędnych na rzecz celu nadrzędnego. W procesie kształcenia i wychowania ucznia nadrzędnym celem jest jego...
O metodach aktywizujących napisano już chyba wszystko. Niemniej, na specjalną prośbę naszych Czytelników, Izabela Nowacka przygotowała przegląd najważniejszych sposobów motywowania uczniów do nauki. Zapraszamy do lektury....
Dynamika zmian cywilizacyjnych jest tak wielka, że niezbędnie potrzebna jest młodym ludziom umiejętność dopasowywania się do zmiennych warunków życia, pracy, nauki. Dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy pociąga za...
„Chcieć, to móc!” – dosyć często to słyszymy, ale jeszcze częściej brakuje nam motywacji i siły do wykonania różnych zadań, więc odkładamy wszystko na ostatnią chwilę. Co można z tym zrobić? Oto...
Najlepszym sposobem radzenia sobie ze stresem jest zapobieganie mu lub osłabianie jego wpływu na nasz organizm. Całkowite pozbycie się odczuwania stresu jest niemożliwe i z tym trzeba się pogodzić – tym bardziej,...
Sukces postrzegamy z reguły jako cel, czasem bardzo daleki, okupiony ciężką pracą, może rzadko osiągalny. Ja proponuję Państwu spojrzenie na sukces post factum....
Kompetencje kluczowe to te, których potrzebujemy do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. W kontekście tych zadań istotna jest odpowiedź na pytanie, jakie umiejętności są szczególnie...
Ze szczególną uwagą do sfery języka powinni podchodzić nauczyciele i rodzice, bo wygłaszając nawet pozornie nieistotne komunikaty kształtują u swoich podopiecznych ich wyobrażenie o sobie....
Shopping Basket