edurada.pl

Sukces postrzegamy z reguły jako cel, czasem bardzo daleki, okupiony ciężką pracą, może rzadko osiągalny. Ja proponuję Państwu spojrzenie na sukces post factum....
Moim celem nie jest otwieranie dyskusji na temat, czy agresja to najistotniejszy problem wychowawczy w szkole, ale skierowanie uwagi na formę agresji, która często umyka uwadze dorosłych....
Ze szczególną uwagą do sfery języka powinni podchodzić nauczyciele i rodzice, bo wygłaszając nawet pozornie nieistotne komunikaty kształtują u swoich podopiecznych ich wyobrażenie o sobie....
Wracamy do tematu, który nie przestaje być aktualny: relacje między nauczycielami i rodzicami. Co robić, aby były jak najlepsze – pomysły praktyczne....
W świecie współczesnym dość powszechnie i w „realu”, i cyberprzestrzeni użytkownicy języka dają sobie przyzwolenie na prostackie, złośliwe, napastliwe, a nawet wulgarne wyrażanie emocji. Normą staje się lekceważenie zasad etykiety językowej…...
Język, który zmienia wszystko, koncentruje się na trzech obszarach: samoocenie, motywacji i zachowaniu uczniów – wszystkie te obszary są ze sobą wzajemnie powiązana i mają wielki wpływ na uczenie się. Dzisiaj pokazujemy...
Współpraca jest jednym z najważniejszych wymiarów relacji międzyludzkich. Jest trudnym obszarem, gdyż wymaga rezygnacji z celów własnych, podrzędnych na rzecz celu nadrzędnego. W procesie kształcenia i wychowania ucznia nadrzędnym celem jest jego...
O metodach aktywizujących napisano już chyba wszystko. Niemniej, na specjalną prośbę naszych Czytelników, Izabela Nowacka przygotowała przegląd najważniejszych sposobów motywowania uczniów do nauki. Zapraszamy do lektury....
Dynamika zmian cywilizacyjnych jest tak wielka, że niezbędnie potrzebna jest młodym ludziom umiejętność dopasowywania się do zmiennych warunków życia, pracy, nauki. Dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy pociąga za...
„Chcieć, to móc!” – dosyć często to słyszymy, ale jeszcze częściej brakuje nam motywacji i siły do wykonania różnych zadań, więc odkładamy wszystko na ostatnią chwilę. Co można z tym zrobić? Oto...
Shopping Basket